Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund Kommune i tal

Her kan du dykke ned i de tal og statistikker, som også er med til at beskrive, hvem vi er som kommune.

Grafik: Viser fordelingen af antal pendlere, indbyggertallet i kommunen, arbejdsplader inden for 60 minutter fra Grindsted og indbyggertallet i de tre største byer. Kilde Kontur 2019

Med godt 26.500 indbyggere og et areal på 540,18 km2 hører Billund Kommune til blandt de mindste af de 98 kommuner, der blev dannet ved kommunalreformen i 2007. Grindsted og Billund er kommunens to hovedbyer med henholdsvis godt 9.800 og 6.600 indbyggere.

Billund Kommune består desuden af fem stærke omegnsbyer med tilhørende landområder. De fem byer er:

  • Sønder Omme (1.720 indbyggere)
  • Vorbasse (1.269 indbyggere)
  • Hejnsvig (1.064 indbyggere)
  • Filskov (685 indbyggere)
  • Stenderup-Krogager (641 indbyggere) 

I Billund Kommune bor der mange forskellige mennesker, som alle har forskellige alder og baggrund. Det ses blandt andet på følgende figur, hvor Billund Kommunes indbyggere fra 3. kvartal 2019 er fordelt ind efter alder og køn.

Grafik: Fordeling af Billund Kommunes befolkning fordelt på alder og køn Kilde: Kontur 2019

I Billund Kommune bor der mange forskellige mennesker, som alle har forskellige alder og baggrund. Det ses blandt andet på følgende figur, hvor Billund Kommunes indbyggere fra 3. kvartal 2019 er fordelt ind efter alder og køn.

Her ses det blandt andet, at Billund Kommunes mange unge vælger at flytte fra kommunen under uddannelse i alderen 20-29 år. Flere vælger heldigvis at flytte tilbage igen, og der ses en tydelig stigning i antallet af indbyggere fra de 30 år.

I Billund Kommune er vi med 18.689 arbejdspladser i 2019 en af de kommuner i Region Syddanmark, som har den højeste andel af beskæftigede og den laveste ledighed. Dette hjælpes godt på vej af den private sektor. 80 procent af kommunens arbejdspladser var i 2019 i den private sektor, hvilket er markant over gennemsnittet. Når over halvdelen af Billund Kommunes arbejdspladser varetages af personer, som pendler hertil fra andre kommuner, og med flere end 2 millioner turister hvert år er Billund Kommune også et udstillingsvindue for resten af verden.

Om det også er dette billede, vi ser i fremtiden, må tiden vise. Følg med i de opdaterede statistikker for Billund Kommune nederst på siden.

Dyk ned i flere nøgletal om Billund Kommune

Nøgletal.dk

Danmarks Statistik på kommune niveau

Folketal.dk

Kontur - Kommunale nøgletal