Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og husdyrbrug i 2013, for perioden 23. maj 2013 – 31. dec. 2013 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3

Kommunenavn

Billund

Kommunens bemærkninger til de indberettede oplysninger (max 1500 tegn)

Indberetning for virksomheder, landbrug og dambrug i Billund Kommune efter miljøtilsynsbekendtgørelsen

Kommunens kontaktperson, e-mail og telefonnummer vedr. skemaet

Rikke Sennels, rhs@billund.dk, 7972 7094

 

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 1, nr. 3-4.

Kategorier

Antal godkendte virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar)

Antal godkendelser, tilladelser eller anmeldelser i tilsynsåret

Opkrævet brugerbetaling i kr.

Opkrævet brugerbetaling, som fremmede tjeneste ydelser i kr.

Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (IED)

2

0

0.00

0.00

Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (ex. dambrug I202)

52

4

40091.00

61341.00

Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, (kun liste pkt. I202)

6

0

0.00

0.00

Husdyrbrug, som er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (IED)

10

1

40813.00

32406.00

Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, som er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. (IED)

6

0

0.00

0.00

Tillægsgodkendelse efter § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, som er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. (IED)

3

1

40813.00

32406.00

Husdyrbrug, som er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, og som ikke er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ikke IED)

1

0

0.00

0.00

Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, der ikke er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3 (Ikke IED)

20

0

0.00

0.00

Tillægsgodkendelse efter § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, der ikke er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3 (Ikke IED)

12

1

3453.00

0.00

Godkendelse efter § 11, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug

6

3

66355.00

0.00

Tillægsgodkendelse efter § 11, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

3

0

0.00

0.00

Tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

14

1

0.00

0.00

Godkendelse efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

49

7

29424.00

0.00

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15

0

0

0.00

0.00

Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7

28

4

0.00

0.00

 

Skema 2. Indberetning af tilsynsindsatsen jf. tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 1, nr. 1-2., Del 2/3

Årlige mål for tilsynsind-satsen

Tilsyn

Antal virksomheder i alt ved tilsynsårets afslutning (1. jan.)

Antal virksomheder som har fået minimum ét fysisk tilsyn (antal besøgte virksomheder)

Er tilsyns målet opfyldt (summen af antal besøgte virksomheder og husdyrbrug i hhv. kategori 1 og kat 2) / sum af antal virksomheder skal være ≥ hhv. 40 % eller 25 %)(1)

Antal basistilsyn

Antal prioriteret tilsyn ex. kampagnetilsyn

Antal kampagne tilsyn

Antal virksomheder som har fået et tilsyn efter § 7

Opkrævet brugerbetaling i kr.

Opkrævet brugerbetaling, til fremmed tjenesteydelser i kr.

Antal mark-stakke

Mindst 40 % af virksomheder og husdyrbrug får et tilsyn hvert år. (kategori 1 (1a+1b virksomheder og husdyrbrug)

Virksomheder anlæg eller indretninger omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder

2

1

1

0

0

0

4655.00

0.00

Virksomheder anlæg eller indretninger omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (eksl. dambrug I202)

52

21

19

2

0

0

28978.00

26916.00

Husdyrbrug, som er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. (IED)

10

10

1

4

0

0

4203.00

0.00

0

Husdyrbrug, som er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, og som ikke er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (Ikke IED)

1

1

1

0

0

0

1801.00

0.00

1

Husdyrbrug, som er godkendt efter § 12, stk. 2 eller 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ikke IED)

17

17

5

3

0

0

10809.00

0.00

16

Husdyrbrug, som er godkendt efter § 11, stk. 2 eller 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

14

12

1

3

0

0

2702.00

0.00

6

Samlet indsats (automatisk)

96

62

64

Mindst 25 % af virksomheder og husdyrbrug får et tilsyn hvert år. (kategori 2 virksomheder og husdyrbrug)

Virksomheder der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse mv. af husdyrbrug.

91

22

22

0

0

0

23861.00

0.00

Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelsen om autoværksteder

49

11

11

0

0

0

11105.00

0.00

Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelsen om renserier

0

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

Husdyrbrug, som har en tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

13

13

3

0

0

1

5704.00

0.00

0

Landbrug, som er godkendt efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

41

31

1

0

0

0

1201.00

0.00

0

Virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, og som har mere end 3 DE og højst 25 DE

3

3

1

0

0

0

600.00

0.00

0

Virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, og som har mere end 25 DE og højst 250 DE

27

27

10

0

0

0

12010.00

0.00

0

Øvrige husdyrbrug, som har mere end 3 DE

155

153

18

0

0

0

9608.00

0.00

0

Samlet indsats (automatisk)

379

260

68

 

Andre virksomheder og anlæg omfattet § 42 – virksomheder, samt vindmøller (2)

0

0

0

0

0

0.00

0.00

Øvrige Landbrug (3)

0

0

0

0

0

0.00

0.00

0

Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, kun liste pkt. Dambrug I202. (4)

11

11

11

0

0

0

8409.00

0.00


(1) - Perioden for 23. maj til 31. dec. er tilsynsmålet henholdsvis 23 og 15 %
(2) - Virksomheder som er omfattet af kap. 4, men er undtaget risikovurderingen – og ikke indgår i de årlige tilsynsmål
(3) - Landbrug som er omfattet af kap 4, men er undtaget risikovurderingen – og ikke indgår i de årlige tilsynsmål
(4) - Tilsynshyppigheden for dambrug (I202) er reguleret efter dambrugsbekendtgørelsen.

Skema 3. Indberetning af håndhævelser jf. § 12 stk. 1 nr. 5 tilsynsbekendtgørelsen, Antallet af håndhævelser på de enkelte listepunkter

     Henstillinger      

     Indskærpelser      

     Forbud      

     Påbud      

     Politianmeldelser      

     Selvhjælpshandlinger      

Virksomheder anlæg eller indretninger omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder

0

0

0

0

0

0

Virksomheder anlæg eller indretninger omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder ex. dambrug I202.

0

1

0

0

0

0

Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, kun liste pkt. dambrug I202

0

0

0

0

0

0

Virksomheder der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse mv. af husdyrbrug.

0

0

0

0

0

0

Husdyrbrug, som er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

0

5

0

0

0

0

Husdyrbrug, som er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, og som ikke er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

0

1

0

0

0

0

Husdyrbrug, som er godkendt efter § 12, stk. 2 eller 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

1

14

0

0

0

0

Husdyrbrug, som er godkendt efter § 11, stk. 2 eller 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

0

1

0

0

0

0

Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelsen om autoværksteder

0

3

0

0

0

0

Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelsen om renserier

0

0

0

0

0

0

Andre virksomheder og anlæg omfattet § 42-virksomheder samt vindmøller.

1

5

0

1

0

0

Husdyrbrug, som har en tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

0

0

0

0

0

0

Landbrug, som er godkendt efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

0

0

0

0

0

0

Virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, og som har mere end 3 DE og højst 25 DE

0

0

0

0

0

0

Virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, og som har mere end 25 DE og højst 250 DE

1

3

0

0

0

0

Øvrige husdyrbrug, som har mere end 3 DE

0

18

0

0

0

0

Øvrige landbrug

0

0

0

0

0

0

 

Untitled Page


Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og husdyrbrug i 2013, for perioden 23. maj 2013 – 31. dec. 2013 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3

Kommunenavn
Billund
Kommunens bemærkninger til de indberettede oplysninger (max 1500 tegn)
Indberetning for virksomheder, landbrug og dambrug i Billund Kommune efter miljøtilsynsbekendtgørelsen
Kommunens kontaktperson, e-mail og telefonnummer vedr. skemaet
Rikke Sennels, rhs@billund.dk, 7972 7094

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 1, nr. 3-4.
KategorierAntal godkendte virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) Antal godkendelser, tilladelser eller anmeldelser i tilsynsåretOpkrævet brugerbetaling i kr.Opkrævet brugerbetaling, som fremmede tjeneste ydelser i kr.
Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (IED)200.000.00
Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (ex. dambrug I202)52440091.0061341.00
Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, (kun liste pkt. I202)600.000.00
Husdyrbrug, som er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (IED)10140813.0032406.00
Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, som er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. (IED) 600.000.00
Tillægsgodkendelse efter § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, som er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3. (IED) 3140813.0032406.00
Husdyrbrug, som er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, og som ikke er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ikke IED) 100.000.00
Godkendelse efter § 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, der ikke er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3 (Ikke IED) 2000.000.00
Tillægsgodkendelse efter § 12, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug til husdyrbrug, der ikke er omfattet af lovens § 12, stk. 1, nr. 1-3 (Ikke IED) 1213453.000.00
Godkendelse efter § 11, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 6366355.000.00
Tillægsgodkendelse efter § 11, stk. 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 300.000.00
Tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1410.000.00
Godkendelse efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 49729424.000.00
Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 15 000.000.00
Anmeldelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 7 2840.000.00


Skema 2. Indberetning af tilsynsindsatsen jf. tilsynsbekendtgørelsens § 12 stk. 1, nr. 1-2., Del 2/3

Årlige mål for tilsynsind-satsen Tilsyn Antal virksomheder i alt ved tilsynsårets afslutning (1. jan.) Antal virksomheder som har fået minimum ét fysisk tilsyn (antal besøgte virksomheder) Er tilsyns målet opfyldt (summen af antal besøgte virksomheder og husdyrbrug i hhv. kategori 1 og kat 2) / sum af antal virksomheder skal være ≥ hhv. 40 % eller 25 %)(1) Antal basistilsyn Antal prioriteret tilsyn ex. kampagnetilsyn Antal kampagne tilsyn Antal virksomheder som har fået et tilsyn efter § 7 Opkrævet brugerbetaling i kr. Opkrævet brugerbetaling, til fremmed tjenesteydelser i kr. Antal mark-stakke
Mindst 40 % af virksomheder og husdyrbrug får et tilsyn hvert år. (kategori 1 (1a+1b virksomheder og husdyrbrug) Virksomheder anlæg eller indretninger omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder 2 1 1 0 0 0 4655.00 0.00
Virksomheder anlæg eller indretninger omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder (eksl. dambrug I202) 52 21 19 2 0 0 28978.00 26916.00
Husdyrbrug, som er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. (IED) 10 10 1 4 0 0 4203.00 0.00 0
Husdyrbrug, som er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, og som ikke er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug (Ikke IED) 1 1 1 0 0 0 1801.00 0.00 1
Husdyrbrug, som er godkendt efter § 12, stk. 2 eller 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (Ikke IED) 17 17 5 3 0 0 10809.00 0.00 16
Husdyrbrug, som er godkendt efter § 11, stk. 2 eller 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 14 12 1 3 0 0 2702.00 0.00 6
Samlet indsats (automatisk) 96 62 64
Mindst 25 % af virksomheder og husdyrbrug får et tilsyn hvert år. (kategori 2 virksomheder og husdyrbrug) Virksomheder der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse mv. af husdyrbrug. 91 22 22 0 0 0 23861.00 0.00
Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelsen om autoværksteder 49 11 11 0 0 0 11105.00 0.00
Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelsen om renserier 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Husdyrbrug, som har en tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 13 13 3 0 0 1 5704.00 0.00 0
Landbrug, som er godkendt efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 41 31 1 0 0 0 1201.00 0.00 0
Virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, og som har mere end 3 DE og højst 25 DE 3 3 1 0 0 0 600.00 0.00 0
Virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, og som har mere end 25 DE og højst 250 DE 27 27 10 0 0 0 12010.00 0.00 0
Øvrige husdyrbrug, som har mere end 3 DE 155 153 18 0 0 0 9608.00 0.00 0
Samlet indsats (automatisk) 379 260 68
 
Andre virksomheder og anlæg omfattet § 42 – virksomheder, samt vindmøller (2) 0 0 0 0 0 0.00 0.00
Øvrige Landbrug (3) 0 0 0 0 0 0.00 0.00 0
Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, kun liste pkt. Dambrug I202. (4) 11 11 11 0 0 0 8409.00 0.00

(1) - Perioden for 23. maj til 31. dec. er tilsynsmålet henholdsvis 23 og 15 %
(2) - Virksomheder som er omfattet af kap. 4, men er undtaget risikovurderingen – og ikke indgår i de årlige tilsynsmål
(3) - Landbrug som er omfattet af kap 4, men er undtaget risikovurderingen – og ikke indgår i de årlige tilsynsmål
(4) - Tilsynshyppigheden for dambrug (I202) er reguleret efter dambrugsbekendtgørelsen.

Skema 3. Indberetning af håndhævelser jf. § 12 stk. 1 nr. 5 tilsynsbekendtgørelsen, Antallet af håndhævelser på de enkelte listepunkter

     Henstillinger            Indskærpelser            Forbud            Påbud            Politianmeldelser            Selvhjælpshandlinger      
Virksomheder anlæg eller indretninger omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder 0 0 0 0 0 0
Virksomheder anlæg eller indretninger omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder ex. dambrug I202. 0 1 0 0 0 0
Virksomheder omfattet af bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder, kun liste pkt. dambrug I202 0 0 0 0 0 0
Virksomheder der er optaget på bilag 1 til bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om godkendelse mv. af husdyrbrug. 0 0 0 0 0 0
Husdyrbrug, som er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 0 5 0 0 0 0
Husdyrbrug, som er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, og som ikke er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 0 1 0 0 0 0
Husdyrbrug, som er godkendt efter § 12, stk. 2 eller 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 1 14 0 0 0 0
Husdyrbrug, som er godkendt efter § 11, stk. 2 eller 3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 0 1 0 0 0 0
Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelsen om autoværksteder 0 3 0 0 0 0
Virksomheder omfattet af branchebekendtgørelsen om renserier 0 0 0 0 0 0
Andre virksomheder og anlæg omfattet § 42-virksomheder samt vindmøller. 1 5 0 1 0 0
Husdyrbrug, som har en tilladelse efter § 10 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 0 0 0 0 0 0
Landbrug, som er godkendt efter § 16 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 0 0 0 0 0 0
Virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, og som har mere end 3 DE og højst 25 DE 0 0 0 0 0 0
Virksomheder, som er omfattet af bekendtgørelse om pelsdyrfarme, og som har mere end 25 DE og højst 250 DE 1 3 0 0 0 0
Øvrige husdyrbrug, som har mere end 3 DE 0 18 0 0 0 0
Øvrige landbrug 0 0 0 0 0 0