Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Udbud af skovparcel Tårvej 101

Billund Kommune udbyder hermed ejendommen matr.nr. 3fv, Sønderby By, Grindsted og matr. nr. 3ae, Sønderby By, Grindsted beliggende Tårnvej 101, 7200 Grindsted til salg. Ejendommene er en ubebygget skovparcel på henholdsvis 1664 m2 og 18459 m2heraf vej 30m2, eller ialt 20123 m2.

Billund Kommune udbyder hermed ejendommen matr.nr. 3fv, Sønderby By, Grindsted og matr. nr. 3ae, Sønderby By, Grindsted beliggende Tårnvej 101, 7200 Grindsted til salg.

Ejendommene er en ubebygget skovparcel på henholdsvis 1664  m2 og 18459 m2heraf vej 30m2, eller ialt  20123 m2.

Ejendommene er fredskov og henligger forholdsvist uplejet.

Købstilbud  skal indleveres  til Billund Kommune senest den 23  oktober 2019 kl. 12.00.

Købstilbud skal afgives på den til salget udfærdigede tilbudsblanket, og indleveres elektronisk til Benny Thomsen, bht@billund.dk eller fysisk i lukket kuvert på Rådhuset, Jorden Rundt 1 7200 Grindsted mærket ”fortroligt” med angivelse af ejendommens adresse.

Udskriv udbudsblanket her 

Udbuddet sker i henhold til Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Den forventede mindstepris er kr. 120.000,00 kr.

Billund Kommune er forpligtet til ikke at sælge til under markedsprisen og forbeholder sig retten til at forkaste alle indkomne tilbud.

Luftfoto af parcel

Tingbogsattest

 Matrikelkort

Forpagtningskontrakt