Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Høring vedrørende foreløbigt materiale på levering af diabetesprodukter til Sydjysk Kommuneindkøb

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, er det besluttet at lave en skriftlig høring af de udarbejdede krav. Sydjysk Kommuneindkøb ønsker at det kommende udbud, i så høj grad som muligt afspejler forholdene i markedet. Det er derfor valgt, at der bliver offentliggjort et foreløbigt materiale, som oplæg til et skriftligt høringssvar fra markedets partener.

Denne forudgående proces, vil forhåbentlig resultere i dels et materiale, der matcher markeds situationen, dels en bedre proces og slutteligt en bedre forventnings afstemning i forhold til det kommende samarbejde.
 
Sydjysk Kommuneindkøb opfordrer derfor alle interesserede til at gennemgå materialet og afgive skriftligt høringssvar, hvor der forhåbentlig kommenteres på fundne uhensigtsmæssigheder, forslag til ændringer og evt. ønsker om præcisering.

Materialet, som fremligger til høringen, er en del af et samlet udbudsmateriale. Der kan derfor være henvisninger til materiale, som ikke indgår i høringen.

Frist for afgivelse af høringssvar:

Sidste frist for fremsendelse af skriftligt høringssvar er fredag den 18. juni 2018 - kl. 13.00. Billund Kommune er tovholder på udbuddet, og hørings svaret skal derfor sendes enten via "kommunikation" i Mercell eller pr. mail til Susanne Hansen, suh@billund.dk. Herefter vil arbejdsgruppen gennemlæse alle høringssvar.

Vi gør opmærksom på, at ingen af høringssvarene vil blive offentliggjort efterfølgende.