Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Udbud og indkøb

Alle Billund Kommunes udbud offentliggøres på TED-databasen samt udbud.dk. Billund Kommune er medlem af indkøbsfællesskabet, Sydjysk Kommuneindkøb.

 • Aktuelle udbud og annonceringer

  • Udbud for entreprisen "Boligområde Billund Syd, etape 3"

   Billund Kommune og Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S udbyder byggemodning af 3. etape i Billund Syd. Boligområdet er beskrevet i lokalplan 294.

   Entreprisen omfatter følgende anlæg:
   Etablering af boligveje og adgangsveje med tilhørende afvanding (LAR anlæg) (Billund Kommune er bygherre) Etablering af spildevandsanlæg. (Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S er bygherre)
   Etablering af drikkevandsforsyning (Billund Drikkevand A/S og Billund Spildevand A/S er bygherre)

   Udbudsmaterialet kan rekvireres hos
   Lone Rasmussen
   COWI A/S, Esbjerg
   lrn@cowi.dk
   Fra d. 18. november 2016

   Tilbud skal sendes til/afleveres hos:
   Billund Kommune
   Park og vej
   Jorden Rundt 1,
   7200 Grindsted
   Mødelokale B.3.14
   inden den 09.12.2016 kl. 11.00.

   ,og skal mærkes "Licitation – Boligområde Billund Syd, etape 3 – Må ikke åbnes i receptionen/posten".

   Tilbuddene bedes afleveret i 1 papireksemplar og på USB-stik.

   Spørgefrist er fredag den 25. november 2016.

   Entreprisen udbydes i offentlig licitation.

   Tildelingskriteriet er laveste pris.

  • Udbud for om- og tilbygning af Søndre Skole i Grindsted

   Billund Kommune udbyder ovennævnte projekt i offentlig licitation.

   Udbud

   Arbejdet udbydes i fagentreprise i henhold til AB92, og til fast tid og pris. Projektet er underlagt gældende regler om kvalitetssikring, drift- og vedligehold, 5-års entreprise- og leverandørsansvar samt lov om gæld til det offentlige.

   Projektet gennemførelse er afhængig af bygherrens godkendelse af licitationsresultatet, samt myndighedernes godkendelse.

   Omfang

   Ombygninger omfatter følgende områder: 
   Ombygning og renovering af faglokaler (Science, Kreative fag og Madkundskab)
   Ombygning og renovering af indskolingsfløj.
   Renovering af eksisterende PLC. 
   Renovering af gangarealer ved indskoling og kreative fag

   Tilbygninger omfatter følgende

    Tilbygning til PLC. 219 m²
    Tilbygning, ny udskolingsfløj 802 m²

   Tidsplan

   Udbudsperiode: Medio uge 51, 2016 – ultimo uge 04, 2017
   Licitation:          Fredag den 27. januar 2017
   Byggestart:       Uge 9, 2017
   Aflevering:        Sidste etape afleveres ultimo marts 2018

   Udbudsmaterialet

   Udbudsmaterialet kan downloades via Ibinder fra medio uge 51, 2016. For at få adgang til projektet via Ibinder skal der rettes henvendelse til Arkitektfirmaet Kloden. Dette skal gøres ved fremsendelse af anmodning herom på følgende mailadresse: info@ark-kloden.dk. 

   Anmodningen skal ske senest mandag den 19. dec. 2016, og skal ledsages af virksomhedens navn, adresse, mailadr., telefonnummer og kontaktperson. Samtidig skal det oplyses hvilken/hvilke fag-entrepriser der ønskes at give tilbud på. Adgangen til Ibinder vil blive fremsendt på den mailadresse der oplyses.

   Læs mere