Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Udbud og indkøb

Alle Billund Kommunes udbud offentliggøres på TED-databasen samt udbud.dk. Billund Kommune er medlem af indkøbsfællesskabet, Sydjysk Kommuneindkøb.

 • Aktuelle udbud og annonceringer

  • 23. august 2017

   Licitation: Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Eg og Grindsted

   Billund Kommune, Park og Vej udbyder herved i offentlig licitation et arbejde med etablering af ca. 4,2km dobbeltrettet cykelsti mellem Eg og Grindsted.

   Arbejdet består af etablering af sti og overkørsler samt tilslutning til eksisterende anlæg, og omhandler primært:

         Jordarbejder 
   •      Afvandingsarbejder
   •      Belægningsarbejder
   •      Afstribningsarbejder

   Udvælgelseskriteriet er laveste pris.

   Det samlede udbudsmateriale udsendes kun digitalt, og kan rekvireres ved henvendelse til NIRAS A/S, vejingeniør Casper Velling: CVE@niras.dk

   Tilbud skal afleveres i lukket kuvert mærket "Cykelsti, Eg – Grindsted, Karsten Kiehn" og skal afleveres personligt før deadline eller ved fremmøde til licitation. Tilbudsgiver er selv forpligtet til at sikre sig, at tilbuddet er modtaget.
   Postfremsendte tilbud modtages ikke.

   Licitationen afholdes onsdag d. 23.august 2017 kl. 10 i lokale B.1.14, Billund Kommune, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted.

  • 7. juni 2017

   Udbud af danskuddannelser til voksne udlændinge

   Billund Kommune sender danskuddannelser til voksne udlændinge med kontraktstart den 1. januar 2018 i udbud.

   Opgaven omfatter varetagelsen af Billund Kommunes lovmæssige forpligtigelse til at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge, i henhold til BEK nr. 981 af 28.juni 2016, med tilhørende bilag og indarbejdet lovhjemmel. Billund Kommune har p.t. ansvaret for 136 borgere. Endvidere deltager en række kursister i danskundervisning på frivillig basis. I øjeblikket er 118 tilmeldt under Integrationsloven på Danskuddannelsen.

   Fordeling er 47 DU1, 66 DU2 og 5 DU3. Af hensyn til integration og arbejdspraktikker, ønsker Billund Kommune at der fleksibelt afvikles dagundervisning minimum 5 timer på alle hverdage. Den enkelte kursist vil typisk gå i skole i 3 af dagene.

   Tilbudsfrist: 6. juni 2017 kl. 23.59.

   Udbuddet afvikles på udbudsportalen Mercell.

   Du tilmelder dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: "Meld din interesse".

   Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

   Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbuds dokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dig tilbud.