Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Grønne regnskaber

Formålet med et grønt regnskab er først og fremmest at informere offentligheden i en let tilgængelig form om, hvordan miljøtunge virksomheder påvirker miljø- og ressourceforbrug.

Hvem skal udarbejde grønne regnskaber?

Bekendtgørelsen om visse virksomheders afgivelser af miljøoplysninger, fastlægger hvilke typer virksomheder, der har pligt til at udarbejde og offentliggøre et grønt regnskab, og hvilke oplysninger der skal være i regnskabet.

Hvad skal det grønne regnskab indeholde?

Det skal blandt andet indeholde:

• basisoplysninger om virksomheden

• miljødata

• miljøindberetning, der omfatter tre miljødataperioder

• en udtalelse fra miljømyndigheden

Virksomheden afgiver miljødata for hver miljødataperiode og en miljøberetning, mindst hver 3. år for tre sammenhængende miljødataperioder.

Miljømyndighedens udtalelse

Virksomheden indsender sit udkast til grønt regnskab til udtalelse hos Billund Kommune, senest 14 uger efter miljødataperiodens afslutning.

Regnskabet og miljømyndighedens udtalelse sendes til Miljøstyrelsen senest 6 mdr. efter udløbet af miljødataperioden.

Virksomheder med pligt til at udarbejde grønt regnskab der er EMAS-registreret eller ISO 14001 certificeret.


For certificerede virksomheder fremgår det af bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, hvilke data der skal indberettes i forbindelse med grønt regnskab.

Frivilligt grønt regnskab

Enhver virksomhed kan frivilligt udarbejde et grønt regnskab og få det offentliggjort.

Det grønne regnskab skal følge de krav der er til de pligtige grønne regnskaber.

Frivillige grønne regnskaber sendes til udtalelse hos Billund Kommune.

Bekendtgørelsen om visse virksomheders afgivelser af miljøoplysninger

Vejledning i udarbejdelse af grønne regnskaber