Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Søg om at flytte jord

Se her, hvornår du skal søge om at flytte jord. Du kan også søge her.

Du skal søge om at flytte jord, hvis

 • Du flytter jord fra områdeklassificeret områder
 • V1-område
 • V2-område

Du skal være opmærksom på, at du skal

 • Tage prøve af jorden, inden du flytter den eller hos modtageren. Hvis du er i tvivl, kan du kontakte os
 • Melde flytningen af jorden senest fire uger inden

 

Du skal ikke søge om at flytte jord, hvis

 • Du er privat og har under 1m3 jord

 

 

Anmeld her

Anmeld via Jordweb

 

 

Anmeldelse af akut forurening

Akut forurening er fx olieudslip på havet eller en brand, der medfører giftige gasser. Hvis du opdager en akut forurening har du pligt til at advare folk om eventuel fare og slå alarm. Du skal anmelde en akut opstået forurening som enhver anden ulykke.

Du skal ringe til alarmcentralen på tlf. 112 og give besked om forureningsulykken. Kommunen har desuden et beredskab, der tager sig af akutte forureninger – som regel via brandinspektøren.

Hold dig orienteret

Hold dig orienteret:

 • hør radio
 • se tv
 • følg med på internettet og på de sociale medier

Spildevandsudledning

En konstant spildevandsudledning er ikke en akut opstået forurening. Henvend dig til kommunen, hvis du opdager udledning af spildevand.

Du kan læse om spildevand i badevandet på styrelsens hjemmeside.

Drikkevandsforurening

Hvis du opdager, at dit drikkevand er forurenet, skal du med det samme:

 • holde op med at bruge det
 • underrette kommunen og det lokale vandværk.

Du kan holde øje med aktuelle meddelelser om drikkevandsforurening på kommunens hjemmeside.

Radioaktiv forurening

Danmark har ingen kernekraftværker, men i vores nabolande ligger der flere. Sandsynligheden for at der sker et udslip er lille, og der bliver holdt øje med strålingsniveauet døgnet rundt. Både i Danmark og i vores nabolande.

Hvis der skulle ske en ulykke, koordinerer myndighederne indsatsen i National Operativ Stab efter Beredskabsstyrelsens plan.