Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Skal du have ny olietank eller af med den gamle?

Du skal anmelde det til kommunen, hvis du skal have en ny olietank eller bortskaffe en gammel tank.

Når du anskaffer dig en ny olietank

  • skal tanken være typegodkendt
  • skal du indsende en tankattest
  • skal du anmelde det til Billund Kommune, 2 uger før installation

Du anmelder din nye olietank i BYG og MILJØ. Der kan du også samtidigt afmelde din gamle tank, hvis du udskifter en gammel tank med en ny. Kommunen sørger for at rette oplysningerne i BBR.

 

Hvis du sløjfer en olietank

Du skal anmelde det til kommunen, når du tager din olietank ud af drift. Oliebranchens forsikringsordning dækker en olieforurening, indtil 6 mdr. efter olietanken er taget ud af brug.

Inden sløjfning skal tanken tømmes for olie og slam, som skal bortskaffes på miljømæssig forsvarlig måde.

Enten skal tanken fjernes eller afblændes/afproppes således, at påfyldning ikke kan finde sted.

Sløjfning af olietanke skal anmeldes på BYG og MILJØ. Vedlæg gerne dokumentation. Vi sørger for at opdatere din BBR, når vi modtager din anmeldelse.

 

Regler for opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Der er særlige regler for placering af overjordiske plasttanke af hensyn til brandsikkerheden. Det gælder afstandskrav til bygninger og naboskel, samt opbygning af vægge og døre omkring en indendørs plasttank.