Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Konklusion på kommunens indsats i forbindelse med tilsynskampagner 2019

I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen hvert år gennemføre to tilsynskampagner. Billund Kommune har i 2019 gennemført en tilsynskampagne, som handler om indretning og drift af møddingspladser og en anden, som handler om tømning af olieudskillere.

Kampagnen ”Indretning og drift af møddingspladser”

Kampagnens mål var igennem oplysning og dialog at sikre korrekt indretning og drift af møddings¬pladser. Forkert indretning og drift kan medføre risiko for forurening af de omkringliggende arealer samt af grund- eller overfladevand, og det kan medføre gener for naboer.

På baggrund af luftfotos og erfaringer fra tidligere miljøtilsyn blev 16 ejendomme valgt til at indgå i kampagnen.

Vi har ved kampagnens start informeret om kampagnen på følgende måder:

  • Materiale om korrekt indretning og drift af møddingspladser blev lagt på kommunens hjemmeside.
  • En kort beskrivelse af tilsynskampagnen blev sendt til Sagro og udgivet i deres nyhedsbrev.
  • Et orienteringsbrev blev sendt til de udvalgte landmænd.

Resultater og effekter af kampagnen:

  • Halvdelen af de udvalgte ejendomme, der har fået tilsyn med indretning og drift af møddingspladser, overholdt ikke gældende lovkrav på området. 
  • Ejendommene, der ikke overholdt gældende lovkrav, blev vejledt til at ændre forholdene.
  • Der er stadig sagsbehandling på nogle af ejendommene.

Kampagnen har vist, at der er et stort behov for oplysning om gældende lovkrav til indretning og drift af møddingspladser, og at der med fordel kan gennemføres en lignende kampagne om få år.

 

Kampagnen ”Tømning af olieudskillere”

Kampagnens mål var ved information og dialog at sikre korrekt tømning af olieudskillere på virksomheder, som ikke er tilmeldt den fælleskommunale ordning for tømning. Manglende tømning og vedligehold kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand.

Fra Esbjerg Affaldshåndterings oversigt over virksomheder med olieudskillere er udvalgt 20 virksomheder, heraf 13 tilsynspligtige virksomheder og 7 virksomheder uden tilsynspligt.

Ved kampagnens start blev virksomheder informeret pr. telefon og med brev, herunder om tilsynets formål.

Resultater og effekter af kampagnen:

  • Tilsyn, dialog og rådgivning er gennemført på de valgte virksomheder
  • For tilsynspligtige virksomheder er gennemført rapportering pr. virksomhed
  • Kontrol og tømning for 17 virksomheder er i overensstemmelse med krav
  • For øvrige virksomheder følges op hvad angår installation, dokumentation for tømning samt afblænding.

Kampagnen har vist, at der med fordel kan gennemføres gennemgang og konsolidering af data for virksomheder, som ikke er tilmeldt Esbjerg Affaldshåndterings ordning, ligesom der for disse virksomheder kan gennemføres opfølgende tilsynsbesøg.