Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilsynskampagner 2021

I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen hvert år gennemføre to tilsynskampagner.

På grund af situationen med Covid-19 har miljøministeren meddelt dispensation til, at kommunerne kan fravige kravet om, at der skal gennemføres to tilsynskampagner i 2021.

Billund Kommune vurderer, at det er svært at planlægge tilsynskampagner i en tid, hvor det er uvist hvilke restriktioner, der eventuelt vil være, som følge af Covid-19, og hvor længe de vil vare. 

Derfor vil fokus i 2021 være at få gennemført de ordinære miljøtilsyn, som allerede er planlagt, under hensyntagen til de restriktioner, der måtte være i løbet af året. Der vil således ikke blive gennemført tilsynskampagner i 2021.