Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilsynskampagne på virksomheder 2020

Billund Kommune gennemfører i 2020 en tilsynskampagne, som handler om kontrol og tømning af olieudskillere

Kampagnen om olieudskillere i 2020, er en udbygning af Billund Kommunes kampagne i 2019 om olieudskillere. Kampagnen vil sætte fokus på virksomheder, som ikke er den del af den kommunale tømningsordning, der udføres af Esbjerg Affaldshåndtering.

Formålet med kampagnen at sikre, at kommunen fremadrettet har et godt overblik over placeringen af olieudskillerne, samt sikre, at alle udskillere er tilmeldt en godkendt tømningsordning og kontrolleres i overensstemmelse med reglerne i Billund Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald.

I forbindelse med kampagnen, er der lavet en gennemgang af nye og eksisterende olie- og benzinudskillere. Virksomheder, som ikke er tilmeldt den kommunale ordning, vil modtage et brev, hvor man bedes indsende oplysninger til kommunen, med dokumentation for, at olieudskilleren er tilmeldt en godkendt tømningsordning. Samtidig vil virksomhederne blive bedt om at oplyse den præcise placering af olieudskillere(n).

Man kan læse mere om ordningen for kontrol af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Billund Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald. 

Du kan læse Billund Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald her