Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Konklusion på kommunens indsats i forbindelse med tilsynskampagner 2020

I henhold til miljøtilsynsbekendtgørelsen skal kommunen hvert år gennemføre to tilsynskampagner. Billund Kommune har i 2020 gennemført en tilsynskampagne, som handler om indretning og drift af ensilagepladser og en anden, som handler om tømning af olieudskillere.

Kampagnen ”Indretning og drift af ensilagepladser”

Kampagnens mål var igennem oplysning og dialog at sikre korrekt indretning og drift af ensilagepladser. Forkert indretning og drift kan medføre risiko for forurening af de omkringliggende arealer samt af grund- eller overfladevand, og det kan medføre gener for naboer.

På baggrund af luftfotos og erfaringer fra tidligere miljøtilsyn blev 28 ejendomme valgt til at indgå i kampagnen.

Ved kampagnens start blev der informeret om kampagnen på følgende måder:

 • Materiale om korrekt indretning og drift af ensilagepladser blev lagt på kommunens hjemmeside.
 • En kort beskrivelse af tilsynskampagnen blev sendt til Sagro og udgivet i deres nyhedsbrev.
 • Et orienteringsbrev blev sendt til de udvalgte landmænd.

Resultater og effekter af kampagnen:

 • En tredjedel af de udvalgte ejendomme overholdt ikke gældende lovkrav til indretning og drift af ensilagepladser.
 • Ejendommene, der ikke overholdt gældende lovkrav, blev vejledt til at ændre forholdene.
 • Der er stadig sagsbehandling på nogle af ejendommene.

Kampagnen har vist, at der er et stort behov for oplysning om gældende lovkrav til indretning og drift af ensilagepladser, og at der med fordel kan gennemføres en lignende kampagne om få år.

Kampagnen ”Tømning af olieudskillere”

Kampagnen var en udbygning af 2019 kampagnen, med fokus på virksomheder, som ikke er tilmeldt den kommunale tømningsordning. Formålet med kampagnen var at sikre, at alle udskillere er tilmeldt en godkendt tømningsordning og kontrolleres i overensstemmelse med reglerne i Billund Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald.

Udførelse af kampagnen

 • Virksomheder, som ikke er tilmeldt den kommunale ordning, er blevet kontaktet skriftligt, og bedt om at sende oplysninger om hvilken tømningsordning, de er tilmeldt.
 • Fysisk tilsyn på 14 af virksomhederne (tankstationer), hvor placeringen af olieudskillerne blev kontrolleret.
 • Oplysninger om samtlige olieudskillere i kommunen blev samlet i et nyt kort over olieudskillere i Webgis.

Resultater og effekter af kampagnen

 • Kommunen har fået oplysninger om aktuel tømningsordning fra 21 af de 26 adspurgte virksomheder. De 5 tilbageværende virksomheder er alle tilsynspligtige virksomheder, hvor placeringen af udskilleren er kendt i forvejen. Der vil blive fulgt op på tømning af olieudskilleren i forbindelse med de ordinære miljøtilsyn.
 • De fysiske tilsyn viste, at oplysninger om placering ifølge kloaktegning m.m. stemmer overnes med virkeligheden.
 • Oprettelsen af et nyt kort med samtlige olieudskillere, har den effekt, at forvaltningen fremover nemt kan finde oplysninger om olieudskillere, for eksempel i forbindelse med miljøtilsyn. Kortet vil løbende blive ajourført med nye olieudskillere og ændringer.

Kampagnen har vist at olieudskillerne generelt er tilmeldt en godkendt tømningsordning og kontrolleres i overensstemmelse med reglerne i kommunens Regulativ for Erhvervsaffald.