Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljøtilsyn

Her kan du læse om kommunens miljøtilsyn med virksomheder, landbrug og dambrug. Du kan også se kommunens miljøtilsynsplan.

Hvad er et miljøtilsyn?

Billund Kommune er tilsynsmyndighed for ca. 500 virksomheder, landbrug og dambrug i kommunen. Reglerne for antal og omfang af tilsynsbesøg findes i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Bekendtgørelsen gennemfører IE-direktivets regler for miljøtilsyn og Virksomhedsudvalg II's anbefalinger for miljøtilsyn.

Kommunen skal føre et aktivt og opsøgende miljøtilsyn. Der skal føres tilsyn med, at virksomheder og husdyrbrug overholder Miljøbeskyttelsesloven, Husdyrloven, Jordforureningsloven samt regler udstedt i medfør af disse love. Derudover skal der bl.a. føres tilsyn med, at påbud og forbud efterkommes, og at vilkår i miljøgodkendelser og tilladelser overholdes.

Miljøtilsyn skal målrettes de virksomheder og husdyrbrug, hvor der er mest brug for det, og følger den såkaldte tilsynsmodel.

Tilsynsmodel

Virksomhederne og husdyrbrugene skal som minimum have et basistilsyn inden for henholdsvis 3 år for kategori 1a- og 1b-virksomhederne og 6 år for kategori 2-virksomhederne.

Derudover skal tilsynsmyndighederne hvert år føre yderligere, prioriterede tilsyn med en del af virksomhederne og husdyrbrugene i de tre kategorier.

Dambrug

For dambrug gælder at de i henhold til Dambrugsbekendtgørelsen skal have årlige tilsyn.

Miljøtilsynsplan

Kommunen skal i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen udarbejde en miljøtilsynsplan. Heri skal kommunen tilkendegive, hvordan tilsynsindsatsen på miljøområdet for den kommende 4-årige periode overordnet vil blive gennemført.

Miljøtilsynsplan 2021

Miljøtilsynsplanen skal fremover opdateres minimum hvert 4. år.

Tilsynsrapporter og den årlige tilsynsindberetning

Kommunen skal efter hvert fysiske tilsyn udarbejde tilsynsrapporter. Tilsynsrapporterne skal indeholde oplysninger om tilsynets karakter, virksomhedsdata samt konklusionerne fra tilsynet.
Konklusioner fra tilsynet offentliggøres på Danmarks MiljøAdministration, brug linket til højre på siden.

På DMA kan du også se opgørelser af kommunernes miljøtilsyn, herunder den årlige tilsynsindberetning.

Tilsynskampagner

Kommunen gennemfører årligt 2 tilsynskampagner, hvor der sættes fokus på specifikke miljøforhold.
Nedenfor kan du se hvad vi sætter fokus på i 2021 og konklusion på kampagnen i 2020.