Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljøgodkendelser

Visse virksomhedstyper må ikke anlægges eller påbegyndes før, der er givet en miljøgodkendelse til det. Ændres eller udvides en virksomhed, så det indebære en forøget forurening, skal udvidelsen eller ændringen miljøgodkendes.

Bilag 1-virksomheder

Dette er de mest miljøtunge virksomheder, som oftest er VVM-pligtige. En stor del af disse virksomheder skal miljøgodkendes af staten (Miljøcenter Odense).

Bilag 2-virksomheder

Disse virksomheder skal have en forenklet miljøgodkendelse, baseret på standardvilkår. Standardvilkårene omfatter de miljøforhold, som er fælles for branchen. De virksomhedsspecifikke miljøforhold fastsætter miljømyndigheden individuelle vilkår for. Dette gælder bl.a. for støj og spildevand.

Hvad er en miljøgodkendelse?

Det er Billund Kommunes eller statens accept af, at der foregår en bestemt aktivitet på en bestemt lokalitet.

 

Hvad indeholder en miljøgodkendelse?

 • en miljøteknisk beskrivelse 
 • en miljøteknisk vurdering
 • vilkår for virksomhedens indretning og drift

Sagsforløb

 • ansøgning om miljøgodkendelse indsendes til Billund Kommune
 • kvittering for modtagelse, senest 10 arbejdsdage efter modtagelsen
 • i-mærkede virksomheder: offentlig annoncering af ansøgning
 • behandling af ansøgning
 • udkast sendes til udtalelse hos virksomheden
 • offentlig annoncering
 • 4 ugers klageperiode
 • miljøgodkendelse meddeles