Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Støj fra vindmøller

Støj fra vindmøller kan være generende for naboerne. Der er derfor regler for, hvor meget vindmøller må støje, og hvordan de skal placeres.

 

Læs mere herom i Kommuneplanen for Billund Kommune og gældende lokalplaner, for de enkelte vindmølleområder i kommune.

 

Kommuneplanen for Billund Kommune

 

Gældende lokalplaner

 

Bekendtgørelse om støj fra vindmøller

Cirkulære om planlægning for landzonetilladelse til opstiling af vindmøller