Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Støj

Her på siden kan du læse mere om hvad du skal gøre hvis du ønsker at klage over støj

Nabostøj

Det er boligens ejerforhold, der bestemmer, hvordan du kan klage:

  • Hvis du bor i en privatudlejningsbolig, kan du kontakte din udlejer.
  • Hvis du bor i et alment boligbyggeri, kan du kontakte din kommunes huslejenævn. Huslejenævnet har til formål at afgøre tvister mellem beboere i det almen boligbyggeri.
  • Hvis du bor i en ejerbolig, og ønsker at klage over en anden ejerbolig, er det eneste du kan gøre at kontakte politiet.

Trafikstøj

Det mest udbredte støjproblem i boligområder skyldes trafikken på vejene.

Der er ingen øvre grænse for, hvor meget trafikken må støje i nærheden af eksisterende boliger.

Nybyggede boliger må til gengæld højst være udsat for et støjniveau på 55 decibel fra veje og jernbaner.

Desuden skal byplanlæggerne holde støjende aktiviteter som f.eks. trafik adskilt fra beboelse, når de laver lokal- og kommuneplaner.

Industristøj

Der er regler for, hvor meget virksomheder må støje.

Støjniveauet bliver fastsat via virksomhedens miljøgodkendelse, der også regulerer andre miljøforhold. Virksomheden skal kunne dokumentere, at den overholder godkendelsens vilkår.

Hvis en virksomhed der ikke er godkendelsespligtig, medfører store støjgener, kan kommunen give påbud om, at støjen skal nedbringes.