Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Akut forurening

Når der sker en akut forurening, vil der ofte være synlige eller lugtmæssige tegn på dette i form af oliehinde, kraftig lugt eller ændret farve af jord eller vand. Forureningen kan f.eks. stamme fra virksomheder, olietanke, landbrug, tankbiler eller renseanlæg.

Hvad gør jeg?

Ved en akut forurening f.eks. ved spild eller udledning af olie, kemikalier, gylle eller spildevand på jorden eller i søer og vandløb, skal du straks ringe 112.

Akut Forurening2 Akut Forurening1

Hvad skal jeg oplyse?

• hvem du er
• telefonnr., hvorfra du ringer
• hvad der er sket
• hvor uheldsstedet er
• om der er fare for mennesker/dyr/vandløb/sø/jord

Hvad sker der så?

Alarmcentralen kontakter kommunens beredskab, som sørger for, at forureningen bliver standset og evt. fjernet, så den ikke breder sig til skade for miljøet.


Ved ikke-akutte miljøuheld kontaktes kommunens Natur & Miljøafdeling i åbningstiden på tlf. nr. 7972 7200.