Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Klage over røg, støj og lugtgener

Røg, støj m.m. fra både private og virksomheder kan virke generende. Er der tale om en væsentligt gene, kan Billund Kommune hjælpe til via miljølovgivningen.

Hvad gør jeg ved røg og støj gener?

Billund Kommune opfordrer til, at du først kontakter den der generer og prøver at løse problemet ad denne vej. Er dette ikke muligt, kan du klage til Natur- & Miljøafdelingen. Send din klage i menuen til højre.

Hvad kan jeg klage over?

Der kan klages over følgende:

  • støj, røg og lugtgener fra virksomheder og dyrehold
  • uhygiejnisk opbevaring og afbrænding af affald
  • røg fra private brændeovne
  • rotter
  • hønse- og fuglehold

Der kan ikke klages over:

  • gener fra andre dyr end ovennævnte
  • flytbare ovne, havepejse, grill og lignende
  • de fleste tekniske apparater eller redskaber, som hører til og bruges i husholdninger og beboelser
  • støj fra private husstande, f.eks. musikanlæg og udendørsaktiviteter m.m. Her kan politiet eventuelt kontaktes på 76 51 14 40.