Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Olietanke

Her kan både private og virksomheder finde information om olietanke

Husk – når du anskaffer dig en ny olietank

• Tanken skal være typegodkendt

• At indsende tankattest

• At der er regler for placering af tanken

• 2 uger før installation, anmeldes det til Billund Kommune

Ved uheld

Går der hul på din olietank, eller ved spild af større mængder olie eller benzin, har du pligt til straks at begrænse uheldet, og anmelde det til 112.

Sløjfning af olietank

Det skal anmeldes til Billund Kommune, når olietanken sløjfes og tages ud af brug. Dette skal ske senest 4 uger efter sløjfningen.

Oliebranchens forsikringsordning dækker en olieforurening, indtil 6 mdr. efter olietanken er taget ud af brug.

Inden sløjfning skal tanken tømmes for olie og slam, som bortskaffes på miljømæssig forsvarlig måde.

Enten skal tanken fjernes eller afblændes/afproppes, således at påfyldning ikke kan finde sted.

Sløjfning af olietanke i forbindelse med planlagt kollektiv varmeforsyning

I et område med planlagt kollektiv varmeforsyning, kan sløjfningsterminerne overskrides med op til 2 år. Dette kræver en tilladelse fra Billund Kommune.

En fyringsolietank skal være dækket af en forsikring. Senest en måned efter etablering, skal der indsendes en kopi af tilladelsen til forsikringsselskabet sammen med en tilsynsrapport, der dokumenterer at tanken er i god stand.

Regler for opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Der er særlige regler for placering af overjordiske plasttanke af hensyn til brandsikkerheden. Det gælder afstandskrav til bygninger og naboskel, samt opbygning af vægge og døre omkring en indendørs plasttank.

Regler for nedgravede tanke mellem 6.000 og 100.000 liter og overjordiske olietanke mellem 6.000 og 200.000 liter

Skal være installeret med en volumenmåler eller timetæller, som skal anvendes i forbrugsregnskabet.

Enkeltvæggede olietanke

Enkeltvæggede olietanke skal tæthedsprøves og inspiceres af en sagkyndig, med mindre tanken allerede er underkastet tæthedsprøvning og inspektion i et regelmæssigt kontrolprogram. Tankens rørsystem skal også tæthedsprøves.

Tank med elektronisk pejleudstyr

Har tanken elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, er der kun krav om inspektion. Er tanken dobbeltvægget med overvågningssystem, er der ingen krav om tæthedsprøvning eller inspektion. Ingen krav om tæthedsprøvning af dobbeltvæggede rørsystemer tilsluttet et overvågningssystem.

 

Sløjfningsterminer for olietanke

Olietankbekendtgørelsen 

Vejledning om opstilling af plasttanke

Tjek din olietank