Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Forurenede grunde

Region Syddanmark kortlægger arealer, som er eller kan være forurenede. Alt efter hvor sikker en viden Regionen har omkring forureningen, foretages en kortlægning på vidensniveau 1 (måske forurenet) eller vidensniveau 2 (konstateret forurening).

Vidensniveau 1 (V1)

Kortlægning af V1 sker, på baggrund af faktisk viden om, at der har været en aktivitet på arealet, der har forårsaget en forurening af jorden.
Regionens erfaring er, at der ofte er forurening på f.eks. gamle autoværksteder og renserier.
Kortlægningen foretages ofte på baggrund af arkivmateriale og oplysninger om, hvad arealet har været anvendt til.

Hvis din grund bliver V1-kortlagt, kan du anmode Region Syddanmark om indenfor 1 år, at undersøge din grund. Dette er uden omkostninger for dig. Bliver der ikke konstateret nogen forurening, udgår din grund af forureningen.

Vidensniveau 2 (V2)

Kortlægning af V2 sker, når der er konstateret en forurening. Det kan f.eks. været på baggrund af en forureningsundersøgelse eller der kan viden om, at der engang er sket et uheld, der har medført forurening.

Ejere af kortlagte grunde, får automatisk besked fra Regionen.

Områdeklassificering

Miljøstyrelsen har pr. 1. januar 2008 vedtaget, at jorden i byzoner som udgangspunkt klassificeres som lettere forurenet (områdeklassificeret). Billund Kommune har udarbejdet et regulativ for jordflytning, hvor flere af områderne i kommunen er blevet undtaget for bestemmelserne om områdeklassificering.

På baggrund af områdernes historik, har Billund Kommune udtaget nye sammenhængende boligområder over 20 ha, fra områdeklassificeringen.

Flytning af jord fra områdeklassificerede grunde, skal anmeldes til kommunen, hvis der er tale om mere end 1 m³.

Sundhedsmæssig konsekvens af kortlægning:
Miljøstyrelsen har udarbejdet en folder med gode råd, om hvordan man forholder sig til kortlagte og områdeklassificerede grunde.