Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilsynskampagne 2015 - Fluebekæmpelse på minkfarme

Billund Kommune valgte at sætte fokus på effektiv fluebekæmpelse på minkfarme. Kommunen gennemførte derfor i marts og april 2015 en tilsynskampagne på alle minkfarme i Billund Kommune.

Nedenfor kan du læse konklusionerne fra tilsynskampagnen

Læs konklusioner fra tilsynskampagnen

 

Regler for fluebekæmpelse på minkfarme

Ifølge pelsdyrbekendtgørelsen er der følgende krav til drift af minkfarme:

  • Der skal renses i, under og omkring burene mindst én gang om ugen. Rengøring inde i bure med avlstæver og små hvalpe kan dog undlades i tiden fra 25. april til 1. juli.
  • Haller, bure og redekasser skal rengøres én gang årligt.
  • Jorden skal holdes tør under burene. Vandingssystemet skal vedligeholdes således, at vandspild ikke giver anledning til afstrømning eller nedsivning af gødningsstoffer.
  • Der skal overalt på pelsdyrfarme foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de fastsatte retnings linjer (udformet af det tidligere Statens Skadedyrs Laboratorium).
  • Foder skal opbevares i lukkede siloer, lukkede containere eller i fodervogne og spande, som skal placeres indendørs.
  • Foderrekvisitter skal rengøres omhyggeligt efter brug.

Ved at overholde ovenstående krav løses en stor del af flueproblemet.

Du kan kontakte Billund Kommunes landbrugsteam på tlf. nr. 7972 7109 for mere information om effektiv fluebekæmpelse.