Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Tilsynskampagne 2018

Kommunen gennemfører hvert år to tilsynskampagner, hvor der sættes fokus på forskellige miljøforhold. I 2018 er tilsynskampagnen målrettet lukning af teltoverdækningen på gyllebeholderen.

Har du en gyllebeholder med teltoverdækning, skal du huske, at den kun må være åben i forbindelse med, at du omrører, tømmer eller udbringer gylle.

Hvis teltoverdækningen er åben, vil der være mere lugt og en større fordampning af ammoniak fra beholderen, og beholderen lever ikke op til miljøkravene om tæt overdækning.

Deadline for udbringning af gylle i 2018 er overskredet. Hvis din teltoverdækning ikke allerede er lukket, er det derfor nu, du skal få det gjort.

Billund Kommune vil i november og december føre tilsyn med, om teltoverdækningen på gyllebeholderen er lukket.