Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sagsbehandlingstider

Se hvor lang tid vi skal bruge på at lave en miljøgodkendelse eller miljøtilladelse efter Husdyrbrugloven.

Hvor lang tid skal du forvente at det tager?

Vi må højst bruge 90 dage på en miljøtilladelse efter § 16 b. En miljøgodkendelse efter § 16 a skal sagsbehandles inden for ”en rimelig frist”.   

Sagsbehandlingstiden regnes, fra sagen er fuldt oplyst. Hvis vi i løbet af sagsbehandlingen får brug for flere oplysninger, eller du ønsker at ændre lidt i ansøgningen, sendes den tilbage til dig, og sagsbehandlingstiden sættes på pause, dog først efter 7 dage hos dig.

Registrering af ansøgningstidspunkt, visiteringsdato og antal sagsbehandlingsdage sker i IT-ansøgningssystemet Husdyrgodkendelse.dk.

 

Når du har ansøgt

Du får som ansøger inden for 21 dage besked om, om din ansøgning er tilstrækkeligt oplyst til, at vi kan begynde sagsbehandlingen.

 

Klik her for at ansøge

Se Miljøstyrelsens årlige opgørelser over sagsbehandlingstider her