Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Miljøtilsyn på landbrug

Kommunen skal føre tilsyn på landbrug og sikre, at miljøforholdene overholdes.

Kommunen skal føre tilsyn med landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold samt landbrug uden erhvervsmæssigt dyrehold, hvis der på landbruget anvendes eller opbevares husdyrgødning svarende til produktionen fra et erhvervsmæssigt dyrehold.

Kommunen kan også føre tilsyn med ikke-erhvervsmæssige dyrehold i forbindelse med klager over dyreholdet.

Du kan finde oplysninger om størrelsesgrænserne for et erhvervsmæssigt dyrehold via dette link

 

Tilsynet i praksis

Tilsyn varsles normalt skriftligt, via digital post, mindst 14 dage før det skal finde sted.

Inden tilsynet gennemgår vi landbrugets oplysninger på grundlag af tidligere tilsynsrapporter, godkendelser, tilladelser, kortmateriale osv.

Ved tilsynet møder vi op på landbruget og gennemgår miljøforholdene sammen med en repræsentant for ejendommen.

Vi fører tilsyn med overholdelse af generelle miljøregler og overholdelse af vilkår og forudsætninger for afgørelser om godkendelse, tilladelse eller anmeldelse.

De forhold, vi gennemgår, er blandt andet:

  • Ejendommens husdyrproduktion
  • Ejendommens husdyranlæg, herunder stalde, læskure m.v.
  • Opbevaring af fast og flydende husdyrgødning
  • Opbevaring af ensilage
  • Affaldshåndtering, herunder farligt affald
  • Ejendommens vandforsyning, herunder evt markvandingsboringer
  • Ejendommens spildevandsforhold
  • Olietanke
  • Flue- og skadedyrsbekæmpelse.

Efter tilsynet udarbejdes en tilsynsrapport, der beskriver, om landbruget overholder de love og afgørelser, der er genstand for tilsynet. Det vil fremgå af tilsynsrapporten, hvis der er forhold, der skal rettes op på.

Brugerbetaling

Kommunens sagsbehandling i forbindelse med tilsyn på landbrug er omfattet af brugerbetaling.

Kommunen opkræver brugerbetaling hvert år i november.

Taksten reguleres årligt og kan ses på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

Tilsynsrapporter

Offentliggjorte tilsynsrapporter kan ses på Miljøstyrelsens portal (DMA)