Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kontrol af gyllebeholdere

Gyllebeholdere skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Nogle beholdere skal på grund af deres placering kontrolleres hvert 5. år.

Har du en gyllebeholder i drift, og kan den indeholde mere end 100 m3, skal den kontrolleres mindst hvert 10. år. Beholderen skal dog kontrolleres mindst hvert 5. år, hvis den er placeret mindre end 100 m fra vandløb og søer. 

Kontrollen skal udføres af en godkendt beholderkontrollant. Det er brugeren af beholderen, der er ansvarlig for, at den bliver kontrolleret.

Som bruger skal du sende en anmodning om beholderkontrol til en autoriseret kontrollant, senest 6 måneder inden gyllebeholderen skal kontrolleres.

Skema til anmodning om beholderkontrol samt vejledning til udfyldelse af skemaet, kan du finde via følgende side:

Vejledning og link til skema til anmodning om beholderkontrol

Se en liste over godkendte kontrollanter

Det er kun beholdere i drift, der skal kontrolleres

Hvis din gyllebeholder ikke er i drift, er den ikke omfattet af regelmæssig kontrol. Når beholderen er tømt og rengjort, og det skriftligt er meddelt kommunen, anses den for at være taget ud af drift.

Gyllebeholderen må så ikke bruges, før den er kontrolleret igen.

Skema til erklæring om, at gyllebeholderen tages ud af drift, samt en vejledning til udfyldelse af skemaet, kan du finde via linket til siden her nedenfor 

Vejledning og link til skema til erklæring om, at beholder tages ud af drift

 

Hvis du vil vide mere, kan du besøge hjemmesiden: www.beholderkontrol.dk