Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Erhvervsmæssigt dyrehold

Dyreholdets størrelse er afgørende for hvilke regler der skal overholdes.

Dyreholdets størrelse opgøres i dyrenheder (DE)

Op til 15 DE.

Etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug op til 15 DE skal anmeldes til Billund Kommune.

Anmeldelse skal ske ved at udfylde Skema til anmeldelse om udvidelse, ændring eller etablering af dyrehold op til 15 DE.

Særligt for husdyrbrug med mere end 3 DE i mink eller andre pelsdyr gælder, at ved etablering, udvidelse og ændring skal der ansøges om tilladelse i henhold til § 10 i Husdyrloven.

15 til 75 DE.

Etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug op til 15 DE skal anmeldes til Billund Kommune.

Anmeldelse skal ske ved at udfylde Skema til anmeldelse om udvidelse, ændring eller etablering af dyrehold op til 15 DE.

Særligt for husdyrbrug med mere end 3 DE i mink eller andre pelsdyr gælder, at ved etablering, udvidelse og ændring skal der ansøges om tilladelse i henhold til § 10 i Husdyrloven.

Erhvervsmæssigt dyrehold – 15 til 75 DE
Ved etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug på mellem 15 og 75 DE skal der ansøges om tilladelse i henhold til § 10 i Husdyrloven.

Ansøgning om tilladelse skal ske ved at udfylde Skema til ansøgning om tilladelse til husdyrproduktion (maksimalt 75 dyreenheder).

Særligt for husdyrbrug med mere end 25 DE i mink eller andre pelsdyr gælder, at ved etablering, udvidelse og ændring skal der ansøges om miljøgodkendelse i henhold til § 11 i Husdyrloven.

Over 75 DE.

Ved etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug på over 75 DE skal der ansøges om miljøgodkendelse i henhold til §§ 11 eller 12 i Husdyrloven.

Ansøgning om miljøgodkendelse skal ske via det it-baserede ansøgningssystem på hjemmesiden Husdyrgodkendelse.dk.

Kommunens sagsbehandling af ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug over 75 DE er omfattet af brugerbetaling. Læs nærmere om reglerne om brugerbetaling på Miljøstyrelsens hjemmeside.