Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Husdyrbrug

-

Du har et husdyrbrug, hvis du har dyr gående i en eller flere stalde, der samlet har et produktionsareal på mere end 100 m².


Hvis du har et dyrehold eller ønsker et dyrehold, som kan holdes på et produktionsareal, der er mindre end 100 m², kan du finde oplysninger relevante for dig under øvrige dyrehold.

 

Miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a

Du skal søge om miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16 a, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug som

  • i ansøgt drift får en ammoniakemission på mere end 3.500 kg pr. år, eller 
  • overskrider grænserne for IE brug, dvs.
    o   flere end 750 stipladser til søer
    o   flere end 2000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller
    o   flere end 40.000 stilpladser til fjerkræ

 

Tilladelse efter Husdyrbruglovens § 16 b

Du skal søge om tilladelse efter Husdyrbruglovens § 16 b, hvis du ønsker at etablere, udvide eller ændre et husdyrbrug som ikke er omfattet af godkendelsesreglerne i § 16 a.

 

Anmeldeordning

Du kan anvende en anmeldeordning til visse former for ændringer eller etableringer uden forudgående miljøgodkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og b. Se mere om anmeldeordningerne her:

Anmeldeordning

 

Hvordan du søger

Alle ansøgninger om miljøgodkendelse, tilladelse eller anmeldelse skal indsendes via ansøgningsystemet

Husdyrgodkendelse.dk

 

Sagsbehandlingstider

Det er fastsat i Husdyrbrugloven, at husdyrtilladelser efter § 16 b skal træffes senest 90 dage fra den dag, hvor ansøgningen er fuldt oplyst. Miljøgodkendelser skal behandles indenfor en rimelig frist.

Anmeldelser efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal afgøres indenfor 2 måneder.

Billund Kommune vil altid træffe afgørelser i sager om anmeldelse, tilladelse eller miljøgodkendelse til husdyrbrug hurtigst muligt. Har du spørgsmål til din ansøgning eller til, hvornår du kan forvente at modtage en afgørelse, er du velkommen til at kontakte os. 

 

Brugerbetaling

Miljøgodkendelser efter § 16 a og visse tilladelser efter § 16 b er omfattet af brugerbetaling og afregnes på timebasis. Derudover opkræves der brugerbetaling for miljøtilsyn.

Anmeldelser efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §§ 10-18 og husdyrgødningsbekendtgørelsens § 70 er ikke omfattet af brugerbetaling.