Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Husdyrbrug

Etablering, udvidelse og ændring af husdyrbrug.

Anmeldeordninger

SagsbehandlingstiderSprøjtemidler

Landbruget bruger bekæmpelsesmidler eller sprøjtemidler til at bekæmpe blandt andet uønskede svampe, insekter og ukrudt.

For mange og for skrappe bekæmpelsesmidler kan forurene åer, søer og have. Ligesom grundvandet bliver forurenet af resterne.

For at undgå forurening med pesticider må landbrug kun bruge godkendte bekæmpelsesmidler, hvor de giftige stoffer bliver hurtigt nedbrudt på markerne og ikke ender i grundvandet.

Miljøstyrelsen vurderer bekæmpelsesmidler og er med til at fastsætte regler for, hvordan de må bruges. Du kan få mere at vide om sprøjtemidler hos Miljøstyrelsen.

Stalde og møddinger

For at undgå forurening af vand og hindre lugtgener, er der regler for, hvor tæt stalde og møddinger må ligge på beboelser og vandboringer. Reglerne er detaljerede. Du kan henvende dig til kommunen for at få oplysninger om de konkrete forhold.

Gødning

Husdyrgødning forurener grundvandet med nitrat og luften med ammoniakdampe. Derfor er der faste regler for, hvornår og hvordan landmanden må køre flydende husdyrgødning som gylle og ajle ud på markerne.

Nitrat er nødvendigt for afgrøderne på marken. Men den del af nitratet, som planterne ikke optager, kan blive ført med regnen ned til grundvandet. Derfor må der kun køres gylle ud på markerne, når afgrøderne kan optage gødningen – altså i planternes vækstsæson. Resten af året skal landmanden opbevare gødningen i gyllebeholdere, der kan rumme mindst ni måneders produktion.

For at hindre lugtgener fra husdyrgødningen, er der desuden regler for, hvilke dage landmanden må køre gylle ud. Du kan læse om reglerne på Miljøstyrelsens hjemmeside.