Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Bortforpagtning af landbrugsjord

Billund Kommune udbyder forpagtning af 16,3 ha landbrugsjord ved Lindegården i Grindsted i perioden pr. 1. maj 2021 - 31. december 2021. Betalingsrettigheder for det forpagtede areal medfølger.

Forpagtningsperiode

Forpagtningsperioden løber fra den 1. maj 2021 til den 31. december 2024. 

Tilbud

Tilbud afgives via digital selvbetjeningsløsning herunder. Tilbud skal være Billund Kommune i hænde senest den 23. april 2021 kl. 12:00.

Afgiv bud på forpagtning af landbrugsjord ved Lindegården

Beløb angives pr. ha pr. høstår.

Mindstepris for forpagtning af landbrugsjorden er 1.800 kr. pr. hektar.

Forpagtningen vil blive tildelt den, der afgiver det økonomisk bedste tilbud. Billund Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit blandt de indkomne bud, herunder evt. at forkaste alle tilbud på en bestemt lod.

Arealer, der bortforpagtes

Forpagtning nr. 21 - Se arealet på kortbilag

Der må ikke anvendes pesticider på det forpagtede areal.

Landbrugslovens regler vedr. blandt andet afstandskrav skal overholdes.

NB:
Der skal etableres læhegn og sti på i alt 10 m fra skel på den østlige og nordlige side af forpagtningen. Der er taget højde for det i arealberegningen på de 16,3 ha. Sti og læhegn markeres med pæle i marken senest den 1. maj 2021. 


Samtidig etableres der en ny adgangsvej til arealet fra Morsbølvej. Se nærmere på kortbilaget over forpagtningen.

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt udarbejdes på standardkontrakt. Forpagter anbefales at gennemlæse kontrakten inden tilbudsafgivelse.

Standardkontrakt for forpagtning

Henvendelse vedrørende forpagtningen kan rettes til Byrådssekretariatet på tlf. 7972 7215.