Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sådan lejer du landbrugsjord

Vi udlejer landbrugsjord, som vi endnu ikke skal bruge. Vi har i øjeblikket ikke overskud af landbrugsjord, som kan lejes.

Vilkår for de arealer, vi bortforpagter

  • Nogle af arealerne omfatter erhvervsjord, som allerede i dag er til salg. Sælger vi arealerne eller en del af disse, tager vi jorden tilbage. Vi reducerer betalingen tilsvarende, og har du lidt et tab på afgrøder, erstatter vi det. 
  • Nogle arealer udbyder vi med særlige vilkår for drift og eller ibrugtagning.
  • Du må ikke sprøjte arealerne. 
  • Du skal overholde Landbrugslovens regler vedr. blandt andet afstandskrav. 

Vi tager udgangspunkt i en standard kontrakt. Vi anbefaler, at du læser kontrakten igennem.