Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Har du lyst til at drifte kommunal landbrugsjord?

Billund Kommune har overskud af landbrugsjord, som ikke er blevet borforpagtet efter den seneste udbudsrunde. Jorden tilbydes nu som udgangspunkt efter først til mølle princippet. Betalingsrettigheder for det forpagtede areal medfølger.

Forpagtningsperiode

Der er som udgangspunkt tale om forpagtning af landbrugsjord for en periode indtil 31. december 2024.
Skulle du være interesseret i jorden for en anden periode end angivet, så indsend et tilbud til os, hvorefter vi vurderer det.

Arealer, der bortforpagtes

Nogle af forpagtningsarealerne omfatter erhvervsjord, som allerede i dag er til salg. Sælger Billund Kommune arealerne eller en del af disse, tager Billund Kommune jorden tilbage mod tilsvarende reduktion af forpagtningsafgiften samt evt. afgrødetabserstatning. Find flere oplysninger om, hvilke forpagtningsarealer, der omfatter ledig erhvervsjord på vores hjemmeside.

Arealerne står p.t. brak efter høst i 2019 eller tidligere.

Nogle arealer udbydes med særlige vilkår for drift og eller ibrugtagning.

Der må ikke anvendes pesticider på det forpagtede areal.

Landbrugslovens regler vedr. blandt andet afstandskrav skal overholdes.

Her kan du se en oversigt over de udbudte arealer.

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakter udarbejdes på standardkontrakt, der ligeledes kan ses på hjemmesiden. Forpagter anbefales at gennemlæse kontrakten inden tilbudsafgivelse.

Standardkontrakt for forpagtning

Tilbud

Tilbud afgives på særligt skema pr. ha pr. høstår. 

Tilbudsskema

Mindstepris for forpagtning af landbrugsjorden er 1.800 kr. pr. hektar.

Forpagtningen vil blive tildelt efter først til mølle princippet.
Er der flere interesserede om en konkret forpagtning, og er der ikke indgået bindende aftale, vil de interesserede parter blive kontaktet med henblik på konkret budrunde.

Er der ikke indgået aftale om forpagtning inden den 10. april 2020, vil Billund Kommune selv søge hektarstøtte på jorden. 

Henvendelse vedrørende forpagtningen kan rettes til Byrådssekretariatet på tlf. 7972 7215.