Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Bortforpagtning af landbrugsjord

Billund Kommune bortforpagter landbrugsjord ud, som kommunen ejer, men endnu ikke skal bruge. Billund Kommune har p.t. ikke overskud af landbrugsjord, som ikke er bortforpagtet.

Forpagtningsperiode

Der er som udgangspunkt tale om forpagtning af landbrugsjord for en periode indtil 31. december 2024.

Arealer, der bortforpagtes

Nogle af forpagtningsarealerne omfatter erhvervsjord, som allerede i dag er til salg. Sælger Billund Kommune arealerne eller en del af disse, tager Billund Kommune jorden tilbage mod tilsvarende reduktion af forpagtningsafgiften samt evt. afgrødetabserstatning. Find flere oplysninger om, hvilke forpagtningsarealer, der omfatter ledig erhvervsjord på vores hjemmeside.

Nogle arealer udbydes med særlige vilkår for drift og eller ibrugtagning.

Der må ikke anvendes pesticider på det forpagtede areal.

Landbrugslovens regler vedr. blandt andet afstandskrav skal overholdes.

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakter udarbejdes på standardkontrakt, der ligeledes kan ses på hjemmesiden. Forpagter anbefales at gennemlæse kontrakten inden tilbudsafgivelse.

Standardkontrakt for forpagtning

Henvendelse vedrørende forpagtningen kan rettes til Byrådssekretariatet på tlf. 7972 7215.