Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Bortforpagtning af landbrugsjord

Billund Kommune udbyder herved forpagtningen af en række landbrugsjorder. Betalingsrettigheder for det forpagtede areal medfølger.

Forpagtningsperiode

Forpagtningsperioden løber fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2024.

Nuværende forpagter har forpligtet sig til, at give ejer eller ny forpagter adgangen til at foretage jordbehandling og udsåning af nye afgrøder, efter at nuværende forpagter har høstet arealet i sidste kontraktsår. Ny forpagter vil derfor få rådighed over jorden inden forpagtningskontraktens start ved årsskiftet.

Arealer, der bortforpagtes

Nogle af forpagtningsarealerne omfatter erhvervsjord, som allerede i dag er til salg. Sælger Billund Kommune arealerne eller en del af disse, tager Billund Kommune jorden tilbage mod tilsvarende reduktion af forpagtningsafgiften samt evt. afgrødetabserstatning. Find flere oplysninger om, hvilke forpagtningsarealer, der omfatter ledig erhvervsjord på vores hjemmeside.

Nogle arealer udbydes med særlige vilkår for drift og eller ibrugtagning.

Der må ikke anvendes pesticider på det forpagtede areal.

Landbrugslovens regler vedr. blandt andet afstandskrav skal overholdes.

Her kan du se en oversigt over de udbudte arealer.

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakter udarbejdes på standardkontrakt, der ligeledes kan ses på hjemmesiden. Forpagter anbefales at gennemlæse kontrakten inden tilbudsafgivelse.

Standardkontrakt for forpagtning

Tilbud

Tilbud afgives på særligt skema pr. ha pr. høstår.

Tilbudsskema

Tilbud skal være Billund Kommune i hænde – gerne pr. mail:

Byradssekretariat@Billund.dk senest den 5. september 2019 kl. 12:00.

Mindstepris for forpagtning af landbrugsjorden er 1.800 kr. pr. hektar.

Forpagtningen vil blive tildelt den, der afgiver det økonomisk bedste tilbud. Billund Kommune forbeholder sig ret til at vælge frit blandt de indkomne bud, herunder evt. at forkaste alle tilbud på en bestemt lod.

Henvendelse vedrørende forpagtningen kan rettes til Byrådssekretariatet på tlf. 7972 7215.