Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Beholderkontrol

Beholdere større end 100 m³ skal kontrolleres mindst hvert 10. år. Beholdere mindre end 100 m fra vandløb og søer, skal kontrolleres hvert 5. år.

Kontrollen skal udføres af en autoriseret beholderkontrollant. Det er brugeren, der er ansvarlig for, at den bliver kontrolleret.

Som bruger skal du sende en anmodning om beholderkontrol til en autoriseret kontrollant, senest 6 måneder inden gyllebeholderen skal kontrolleres.

Skema til anmodning om beholderkontrol samt en liste over autoriserede beholderkontrollanter kan findes her.

Skema til anmodning om beholderkontrol

Ude af drift

Beholderen skal ikke kontrolleres, hvis den tages ud af drift.

Når beholderen er tømt og rengjort og det skriftligt er meddelt kommunen, anses den for at være taget ud af drift.

Gyllebeholderen må så ikke bruges, før den er kontrolleret igen.

Skema til erklæring om, at gyllebeholderen tages ud af drift, kan findes her.

 

Erklæring om, at beholder tages ud af drift

 

Hvis du vil vide mere, kan du besøge hjemmesiden: www.beholderkontrol.dk