Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Anmeldeordninger

Ændringer på husdyrbrug kan udløse krav om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder anmeldeordninger, som vedrører:

  • Opførelse af en driftsbygning i form af halmlade, maskinhal, malkerum m.v., kornlager eller lager til opbevaring af foder med en tørstofprocent på mindst 70 eller med en tørstofprocent under 70, som opbevares i en lukket tank eller beholder, samt opførelse af malkestalde (§ 10)
  • Opførelse af ensilageplads og ensilagesilo samt opførelse af lagre til opbevaring af foder med en tørstofprocent under 70, der ikke etableres i form af en lukket tank eller beholder (§ 11)
  • Vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning. Etablering af produktionsareal på husdyrbrug til vinteropstaldning af dyrehold til naturafgræsning. Naturafgræsningen skal foregå på arealer, der er fredede, omfattet af § 3 i lov om naturbeskyttelse eller udpeget som Natura 2000-område. Ved naturafgræsningen kan der dog også ske afgræsning af arealer med permanent græs, som er beliggende i direkte kontakt til de nævnte naturarealer (§ 12)
  • Opstaldning af dyrehold af hobbybetonet karakter. Etablering af produktionsareal til brug for et dyrehold bestående af andre dyretyper end dem, der er på husdyrbruget før indgivelse af anmeldelsen (§ 13)
  • Skift mellem dyretyper mellem eksisterende staldafsnit. Særligt for husdyrbrug, som ikke er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven (§ 14)
  • Skift i miljøteknologiske løsninger. Særligt for husdyrbrug, som er godkendt efter § 33 i lov om miljøbeskyttelse, tilladt eller godkendt efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller som er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven (§ 15)
  • Afprøvning af miljøeffektive teknologier eller teknikker. Særligt for husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt efter §§10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, eller som er godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven (§ 16)
  • Emissionsorienteret produktionstilpasning (slagtesvin). Særligt for husdyrbrug, som er tilladt eller godkendt efter § 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (§ 17)
  • Skift mellem dyretype, staldsystemer og miljøteknologier i eksisterende stalde. Særligt for husdyrbrug godkendt eller tilladt efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven (§ 18)

For hver anmeldeordning er der en række betingelser for at anvende ordningen.

Betingelserne sikre, at det anmeldte projekt ikke medfører skade på det omgivende miljø eller landskab. Du kan via linket nedenfor se offentligt tilgængeligt kortmateriale med miljødata, som kan have indflydelse på dit projekt – herunder oplysninger om boringer, naturbeskyttede områder, jordforureninger o.l. (bemærk at Arealinfo skal tilgås via ”Internet Explorer”).

Arealinfo


Anmelder skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt. Herefter afgør kommunen, om projektet kan gennemføres.

Anmeld projekt