Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Anmeldeordninger

Ændringer på større husdyrbrug kan udløse krav om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder anmeldeordninger, som vedrører: 

 • Udskiftning af bedriftens udspredningsarealer eller udskiftning af markarealer hos tredjemand til udspredning eller afsætning af gødning, der indgår i en tilladelse eller godkendelse (§ 25)
 • Udskiftning af bedriftens udspredningsarealer eller udskiftning af markarealer hos tredjemand til udspredning eller afsætning af gødning (§ 26)
 • Opførelse af halmlade, maskinhal, malkeanlæg, malkestald, kornlager eller foderlager (§ 27)
 • Opførelse af ensilageplads og ensilagesilo (§ 28)
 • Opførelse af opbevaringsanlæg til husdyrgødning (§ 29)
 • Udvidelse af stalde til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav (§ 30)
 • Skift mellem dyretyper i eksisterende staldanlæg (§ 31)
 • Udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug i eksisterende stalde. Anmeldelse kan kun finde sted ved udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug, der ikke er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i Husdyrloven (§ 32)
 • Udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug i eksisterende stalde. Anmeldelse kan kun finde sted ved udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug, der er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i Husdyrloven (§ 33)
 • Afprøvning af miljøeffektive teknologier på eksisterende husdyrbrug (§ 34)
 • Etablering af dyrehold til afgræsning, der er opstaldet en del af året. Det anmeldte dyrehold må højest have en gødningsproduktion i perioden fra 1. oktober til 30. april svarende til en årlig gødningsproduktion på 15 dyreenheder (§ 35)
 • Etablering af dyrehold til afgræsning, der går ude hele året uden brug af staldanlæg, læskure eller lignende (§ 36)
 • Ændring fra konventionel svineproduktion til økologisk svineproduktion (§ 37)

 

For hver anmeldeordning er der en række betingelser for at anvende ordningen.


Betingelserne sikrer, at det anmeldte projekt ikke medfører skade på det omgivende miljø eller landskab.

Arealinfo


Anmelder skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt. Herefter afgør kommunen, om projektet kan gennemføres.


Skemaerne til anmeldelse finder du i selvbetjeningsmenuen til højre.

Vejledning om anmeldeordninger