Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Anmeldeordninger

Ændringer på større husdyrbrug kan udløse krav om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen indeholder anmeldeordninger, som vedrører:

 • Opførelse af halmlade, maskinhal, malkeanlæg, malkestald, kornlager eller foderlager (§ 25)
 • Opførelse af ensilageplads og ensilagesilo (§ 26)
 • Opførelse af opbevaringsanlæg til husdyrgødning (§ 27)
 • Udvidelse af stalde til opfyldelse af dyrevelfærdsmæssige krav (§ 28)
 • Skift mellem dyretyper i eksisterende staldanlæg (§ 29)
 • Udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug i eksisterende stalde. Anmeldelse kan kun finde sted ved udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug, der ikke er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i Husdyrloven (§ 30)  
 • Udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug i eksisterende stalde. Anmeldelse kan kun finde sted ved udvidelse af antal husdyr på husdyrbrug, der er omfattet af tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i Husdyrloven (§ 31)  
 • Afprøvning af miljøeffektive teknologier på eksisterende husdyrbrug (§ 32)
 • Etablering af dyrehold til afgræsning, der er opstaldet en del af året. Det anmeldte dyrehold må højest have en gødningsproduktion i perioden fra 1. oktober til 30. april svarende til en årlig gødningsproduktion på 15 dyreenheder (§ 33)
 • Etablering af dyrehold til afgræsning, der går ude hele året uden brug af staldanlæg, læskure eller lignende (§ 34)
 • Ændring fra konventionel svineproduktion til økologisk svineproduktion (§ 35)

For hver anmeldeordning er der en række betingelser for at anvende ordningen.


Betingelserne sikrer, at det anmeldte projekt ikke medfører skade på det omgivende miljø eller landskab. Du kan på linket nedenfor se offentligt tilgængeligt kortmateriale med miljødata, som kan have indflydelse på dit projekt - herunder oplysninger om boringer, naturbeskyttede områder, jordforureninger o.l. (bemærk at Arealinfo skal tilgås Internet Explorer). 

Arealinfo


Anmelder skal dokumentere, at betingelserne er opfyldt. Herefter afgør kommunen, om projektet kan gennemføres.

Vejledning om anmeldeordninge 

 

Du kan hente skemaerne til anmeldelse nedenfor.