Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Affaldsprodukter til jordbrugsformål

Inden man anvender spildevandsslam og lignende, skal det meddeles til kommunen.

Spildevandsslam

Brugen af spildevandsslam til jordbrugsformål reguleres efter Slambekendtgørelsen.

Her er et udpluk af reglerne:

  • Senest 8 dage inden slammet ønskes spredt, skal det meddeles til kommunen. Det vil sige, du skal være i god tid med at henvende dig til en slamformidler.
  • Hvis du modtager mere affald end 10 tons tørstof pr. ha pr. år, skal du senest 31. marts hvert år fremsende mark- og gødningsplan for indeværende planperiode og et kort med angivelse af udspredningsarealerne.
  • Hvis doseringen af fosfor beregnes som et gennemsnit over f.eks. 3 år, skal du indsende det nævnte materiale senest 31. marts hvert år i 3 år.
  • Spildevandsslam må ikke opbevares i markstak.

 

Fertigro®/Mucosa
Brugen af Fertigro® (tidligere kaldet Mucosabiprodukt eller Mucosaspildevand) reguleres ikke af Slambekendtgørelsen.

Ønsker du at anvende produktet, skal du have en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

I praksis gælder dog stort set de samme krav som for spildevandsslam.

Kontakt os, hvis du er i tvivl.

 

Øvrige affaldsprodukter

Der findes flere forskellige affaldsprodukter, der kan anvendes til jordbrugsformål.

Hvis produktet står i Slambekendtgørelsens bilag 1, er det omfattet af reglerne i bekendtgørelsen.

Hvis ikke, kræves en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

Miljøbeskyttelsesloven

 

Anvendelse af aske fra forgasning og forbrænding af biomasse og biomasseaffald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i Bioaskebekendtgørelsen.

Bioaskebekendtgørelsen