Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Affaldsprodukter til jordbrugsformål

Inden man anvender spildevandsslam og lignende affaldsprodukter til jordbrugsformål, skal det meddeles til kommunen.

Spildevandsslam

Brugen af spildevandsslam til jordbrugsformål reguleres af Affald til jord-bekendtgørelsen.

Her er et udpluk af reglerne: 

  • Senest 8 dage inden slammet ønskes spredt, skal det meddeles til kommunen. Det vil sige, du skal være i god tid med at henvende dig til en slamformidler.
  • Hvis du modtager mere affald end 10 tons tørstof pr. år, skal du senest 31. marts hvert år fremsende mark- og gødningsplan for indeværende planperiode og et kort med angivelse af udspredningsarealer.
  • Spildevandsslam må ikke opbevares i markstak.

Fertigro®

Brugen af Fertigro® reguleres ikke af Affald til jord-bekendtgørelsen. Hvis du ønsker at anvende produktet, skal du have en § 19-tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven. I praksis gælder dog stort set de samme krav som for spildevandsslam. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

 

Øvrige affaldsprodukter

Der findes flere forskellige affaldsprodukter, der kan anvendes til jordbrugsformål. Hvis produktet står i Affald til jord-bekendtgørelsens bilag 1, er det omfattet af reglerne i bekendtgørelsen. Hvis ikke, kræves en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven.

Anvendelse af aske fra forgasning og forbrænding af biomasse og biomasseaffald til jordbrugsformål er omfattet af reglerne i Bioaskebekendtgørelsen. Kontakt os, hvis du er i tvivl.