Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Afbrænding af hugstaffald

Landbrug kan skriftligt ansøge om tilladelse til afbrænding af hugstaffald efter vedligehold eller rydning af læhegn.

Ansøgning

Virksomheden skal i henhold til det kommunale affaldsregulativ for erhverv, altid indsende skriftlig ansøgning med oplysninger der kan danne grundlag for en eventuel tilladelse, inden afbrænding må finde sted.

Afbrænding skal altid ske i overensstemmelse med lovgivning om brandbestemmelser, herunder bl.a. bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger, affaldsbekendtgørelse og det kommunale affaldsregulativ for erhverv.

I boksen til højre på siden finder du links til lovgivning omkring afbrænding i det fri.

Ansøgningen behandles hurtigst muligt.

Tilladelse er gældende 14 dage.

Beredskabet kan til enhver tid forbyde afbrændingen, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor.

Afstandskrav

Billund Kommune har på grundlag af kommunens regulativ for erhvervsaffald vedtaget følgende afstandskrav:

1) 30 m fra bygninger med hårdt tag.
2) 100 m fra bygninger med letantændeligt tag
3) 100 m fra steder, hvor der anvendes eller opbevares større oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.
4) 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation
5) 30 m fra letantændelige markafgrøder
6) 30 m fra selvkørende maskiner, som ikke bruges i forbindelse med selve afbrændingen.
7) Ved større samlede afbrændinger, dvs. afbrænding med et grundareal på mere end 100 m2 eller strengformede afbrændinger på mere end 5 m i bredden, skal de nævnte afstande være mindst 100 m.
8) Ved jævn og frisk vind fordobles de i stk. 1 og 2 nævnte afstande i vindens retning.

Hvordan ansøger jeg?

Du ansøger om at afbrænde hugstaffald ved at udfylde og indsende nedenstående skema. Her kan du også vedhæfte eventuelle filer til at understøtte ansøgningen. Du modtager svar på din ansøgning, når den er behandlet.

Ansøgning om afbrænding af hugstaffald