Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Midlertidig overnatning

Hvis du vil have midlertidig overnatning i lokaler, der ikke er indrettet hertil, skal du søge om tilladelse til dette ved Billund Kommune. Visse forudsætninger skal være opfyldt, for at du kan få tilladelsen.

Hvornår skal jeg ansøge om tilladelse?

Der skal søges om tilladelse til midlertidig overnatning for alle lokaler, der ikke er indrettet hertil. Det er lokaler som f.eks. plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, idrætshaller, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.

Hvordan ansøger jeg om tilladelse?

Du skal ansøge om tilladelse ved Billund Kommune. Når du har modtaget tilladelsen, er denne gældende i 5 dage. Du finder ansøgningsblanketten i højre side.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg ansøger?

Din ansøgning skal opfylde følgende forudsætninger:

  • Fra lokaler, der er større end 75 m2, skal være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.
  • Fra adgangsdør til lokaler på højst 75 m2 skal være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum).
  • Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 m over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter redningsberedskabets vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning.
  • I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse.
  • I lokalerne skal opsættes tydelige opslag med forbud mod rygning.
  • I hvert soverum skal opsættes en røgalarm. Minimum 1 røgalarm.
  • Overnatninger i lokaler, der er større end 75 m2, skal ske efter en belægningsplan godkendt af Billund Kommune, således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtvejsdøre og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.
  • I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal være en fast, vågen vagt, som skal foretage runderinger efter Billund Kommunes nærmere bestemmelse. I andre tilfælde kan Billund Kommune kræve en vagtordning etableret, såfremt det skønnes nødvendigt ud fra en sikkerhedsmæssig vurdering.