Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Køb et stykke skovareal

Vi sælger et skovstykke på Vesterhedevej 9, Grindsted.

Vi sælger matr.nr. 3fv, Sønderby By, Grindsted (1.664 m2) og matr.nr. 3ae, Sønderby By, Grindsted (18.459 m2) beliggende Vesterhedevej 9, 7200 Grindsted.

Der er tale om et stykke ubebygget skov på i alt 20.123 m2. Vejen udgør 30 m2.

Se kortbilag over skovarealet

  • Grunden er fredsskov og uplejet.
  • Arealet kan ikke bebygges eller bruges til erhverv, men kan alene benyttes som skov
  • Arealet kan eventuelt benyttes til jagt af dig som ejer og din husstand, hvis I overholder reglerne for jagt
  • I forbindelse med salg skal der etableres en kommende sti. Arealet til stien fragår skovarealet. 

Send et bud på køb af Vesterhedevej 9, Grindsted

Vi forventer en mindstepris på 120.000 kr.

Vi må ikke sælge til under markedsprisen og forbeholder sig retten til at afvise alle tilbud.

Tingbogsattest matr. 3ae

Tingbogsattest matr. 3fv

Matrikelkort begge ejendomme