Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Salg af parcel på Vesterhedevej 9

Billund Kommune sælger hermed skovparcel beliggende Vesterhedevej 9, 7200 Grindsted.

Billund Kommune sælger hermed ejendommen matr.nr. 3fv, Sønderby By, Grindsted og matr. nr. 3ae, Sønderby By, Grindsted beliggende Vesterhedevej 9, 7200 Grindsted.

Ejendommene er en ubebygget skovparcel på henholdsvis 1664 m2 og 18459 m2, heraf vej 30m2, eller i alt 20123 m2.

Ejendommene er fredskov og henligger forholdsvist uplejet.

Købstilbud skal afgives på den til salget udfærdigede tilbudsblanket, og indleveres elektronisk til grundsalg@billund.dk eller fysisk i lukket kuvert på Rådhuset, Jorden Rundt 1 7200 Grindsted mærket ”fortroligt” med angivelse af ejendommens adresse.

Tilbudsblanket til udskrivning

Udbuddet sker i henhold til Bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Den forventede mindstepris er kr. 120.000,00 kr.

Billund Kommune er forpligtet til ikke at sælge til under markedsprisen og forbeholder sig retten til at forkaste alle indkomne tilbud.

Tingbogsattest matr. 3ae

Tingbogsattest matr. 3fv

Matrikelkort begge ejendomme