Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Materielgård på Tårnvej udbydes til salg

Billund Kommune udbyder nu den tidligere Amtsmaterielgård i Grindsted til salg. Har du en entreprenør- eller vognmandsvirksomhed og mangler et nyt flot domicil så er muligheden lige her.

Ejendommen

Matrikel nr. 1lt, Grindsted By, Grindsted beliggende Tårnvej 32, 7200 Grindsted er en erhvervsejendom beliggende i byzone. Grundarealet er på 10.027 m². Ejendommen er tilsluttet fjernvarme, byvand og offentlig kloak.

Ejendommen udbydes til salg til en mindstepris af 2 mio. kr.

Kommunalt oplysningsskema

Ejendomsvurdering

Bygninger

Bygning 1 er en større værkstedsbygning med fire automatisk oplukkelige aluminiumsporte i fire meters højde. Der er grav til reparation og smøring. Værkstedet er desuden indrettet med portalkran. En femte port giver adgang til større opvarmet rum hvor der er mulighed for vask af køretøjer. Der er ACOdræn. Fra det opvarmede vaskerum er der adgang til stort lagerrum der er tyverisikret med gitter for vinduerne. Fra vaskerummet kan man ligeledes gå til mandskabsbygningen. Denne består af to toiletter, brusekabine og skabe for mandskab (8 personer). I mellemgangen er der 10 indbyggede skabe. Til sidst kommer administrationsbygningen med frokostrum og to store kontorer. Fra administrationsbygningen er der udgang til pladsen. I alt en bygning på 601 m² opført i 1982.

Bygning 2 er tillige opført i 1982 og har været anvendt som lager til vejsalt. Bygningen er 558 m². Bygningen har dobbelt træskydeporte, limtræsspær og støbt saltresistent gulv. Salthallen har en lagerkapacitet på cirka 1.100 m³ salt.

Bygning 3 er en carport til fem køretøjer med mindre lagerrum. Bygningen er opført i 2000 og er på 200 m².

BBR-meddelelse

Fordele ved ejendommen

Foruden bygningerne kan nævnes følgende fordele ved ejendommen:

  • Asfalteret plads
  • Kummer til oplejning af byggematerialer, chauccesten med videre. Der er seks store kummer.
  • Stort udenomrsareal til den, der har brug for lagerfaciliteter.
  • Gode kørselsforhold på pladsen med asfalteret og kloakeret areal. Alt det asfalterede område, er kloakeret.
  • Udendørs vaskeplads med tilhørende mindre hus med plads til damprenser. I huset er der ligeledes indlagt vand. Damprenseren kan på denne måde stå frostfrit. Vaskepladsen er placeret ved bygning 2.
  • God beliggenhed mht. infrastruktur. Ejendommen ligger ud til større vej i udkanten af Grindsted. Der er således nem adgang til og fra ejendommen.
  • Hele ejendommen er indhegnet og med gitterport.
  • Pladsen er oplyst.

Mulig forurening

Region Syddanmark har noteret en mulig forurening på grunden. Grunden har været anvendt som oplagsplads for Ribe Amts Vejvæsen i perioden 1981 til 2007. Grunden sælges for så vidt angår forurening uden ansvar for sælger.

Forureningsattest

Yderligere oplysninger

Ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 30 og byplanvedtægt nr. 2 for Gl. Grindsted Kommune. Lokalplanen udlægger ejendommen til erhvervsformål. Hvis der er spørgsmål til ejendommens planforhold kan Planteamet kontaktes på tlf. 79 72 71 12 eller pr. mail plan@billund.dk.

Lokalplan nr. 30

Byplanvedtægt nr. 2

Udbud og overtagelse

Ejendommen udbydes til salg til en mindstepris af 2 mio. kr. 

Overtagelsesdato efter købers ønsker – der er mulighed for hurtig overtagelse.