Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Billund Kommune udbyder nye spændende grunde i eksisterende erhvervsområde i Filskov

Det eksisterende industriområde på Industrivangen i Filskov udvides i første omgang med 17.660 m2 erhvervsjord i 1. etape.

Der er tale om almindelig landbrugsjord, som er omlagt til byzone og området er omfattet af lokalplan nr. 321.

Lokalplanen giver mulighed for anvendelse til erhvervsbyggeri i form af industri, håndværks- og servicevirksomheder. 

Har du spørgsmål til anvendelse eller køb af jorden, kan du kontakte forvaltningen. 

Læs mere om anvendelsen i lokalplan 137

I alt udbydes 17.660 m2 jord i første etape. Grunde udstykkes efter behov - dog minimum 2.000 m2. Byggemodning af arealet forventes færdiggjort op mod sommeren 2020. 

Grundene overtages som beset. 

Grundene udbydes med en mindstepris på 85 kr. pr. m2 ekskl. moms og tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidrag betales direkte til forsyningsselskaberne.

Afgiv købstilbud på erhvervsgrund i udbud - digital selvbetjening

Download tilbudsblanketten som PDF og send den til os