Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Bevillingsnævnet

Bevillingsnævnet varetager bl.a. udstedelsen af alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrere samt udstedelse af tilladelser til udvidet åbningstid. Byrådet udpeger 5 medlemmer til bevillingsnævnet. Herudover deltager et sagkyndigt medlem samt en repræsentant for politiet.

Bevillingsnævnets medlemmer, udpeget af byrådet:

 

Bevillingsnævnet holder møder hvert kvartal.

Alkoholbevillinger gives ud fra reglerne i Restaurationsloven med dertilhørende ændringer.

Se restaurations- og bevillingsstrategien