Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Hvem sidder i Bevillingsnævnet?

Bevillingsnævnet varetager bl.a. udstedelsen af alkoholbevillinger, godkendelse af bestyrere samt udstedelse af tilladelser til udvidet åbningstid. Byrådet udpeger 5 medlemmer til bevillingsnævnet. Herudover deltager et sagkyndigt medlem samt en repræsentant for politiet.

Bevillingsnævnets medlemmer udpeget af byrådet:

Bevillingsnævnet holder møde hvert kvartal. 

Sagsbehandlingstiden er 2-3 måneder

Alkoholbevillinger gives ud fra reglerne i Restaurationsloven med dertilhørende ændringer.

Se restaurations- og bevillingsstrategi for Sydøstjyllands Politikreds som gælder for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg Kommuner samt Sydøstjyllands Politi.