Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Ansøgningsprocedure og sagsbehandling ved alkoholbevillinger

Hvis du ønsker at servere alkohol (øl, vin og stærk spiritus) i et pizzeria, en café, en restaurant eller et hotel m.m., skal du søge om en tilladelse/alkoholbevilling. Du skal også søge alkoholbevilling hvis du gerne vil servere et glas vin eller lignende til dine kunder i f.eks. en frisørsalon.

Alkoholbevillinger gives af Bevillingsnævnet i samarbejde med politiet.

  1. Du kan hente en blanket på politi.dk. Blanketten kan udfyldes på skærmen og udskrives eller sendes som mail. Vær opmærksom på, at der er forskel på hvilken blanket du skal bruge alt efter hvilken form for selskab eller forening du skal søge bevilling til. Der er en blanket til enkeltpersoner/enkeltmandsvirksomheder og en til selskaber mv.
  2. For at gøre sagsbehandlingen så hurtig og nem som muligt for dig, er det vigtigt at du medsender al den dokumentation som ansøgningen kræver. Det står både i selve ansøgningen og i vejledningen hvad der skal sendes med. Nederst på denne side finder du links til de mest brugte ansøgningsblanketter, og en tilhørende liste over hvad du skal sende med. Hvis du har spørgsmål kan du altid kontakte enten Byrådssekretariatet eller Tilladelsessektionen hos politiet.
  3. Du skal sende din ansøgning til: 


         Sydøstjyllands Politi
         Ledelsessekretariatet
         Tilladelsessektionen
         Holmboes Allé 2
         8700 Horsens

         eller til SOJYL-Tilladelser@politi.dk

 

Bevillingsnævnets sekretariat undersøger efterfølgende sammen med politiet, om du opfylder betingelserne for at få en alkoholbevilling. Det betyder at sekretariatet gennemgår og vurderer alle de bilag du har vedlagt din ansøgning, og kontakter dig hvis du enten mangler at medsende noget, eller hvis der er spørgsmål. Sekretariatet indhenter i den forbindelse oplysninger hos Skat for at se, om du skylder skat eller moms, der har forbindelse til restaurationsdrift.

Sagsbehandlingstiden er 2-3 måneder. 

 

Blanketter

Ansøgning om alkoholbevilling for personer (P 700-02)

Du skal vedlægge følgende dokumenter:

Dokumentation for din identitet (kopi af pas eller kørekort)

Seneste årsopgørelse

Dokumentation for din kapital, f.eks. underskrevne lånedokumenter, tilbagebetalingsaftaler og kontoudtog

Driftsbudget og likviditetsbudget (blanket P 700-06)

Købekontrakt ELLER lejekontrakt ELLER forpagtningskontrakt

 

Ansøgning om alkoholbevilling for selskaber, foreninger, fonde mv. (P 700-02)

Du skal vedlægge følgende dokumenter:

Dokumentation for ansøgers identitet (kopi af pas eller kørekort)

Dokumentation for identitet på bestyrelse og direktion (kopi af pas eller kørekort)

Ansøgning om godkendelse af bestyrer (blanket P 700-07)

Seneste årsregnskab/årsrapport

Dokumentation for selskabets kapital, f.eks. underskrevne lånedokumenter, tilbagebetalingsaftaler og kontoudtog

Købekontrakt ELLER lejekontrakt ELLER forpagtningskontrakt

Driftsbudget og likviditetsbudget (blanket P 700-06)

 

Ansøgning om godkendelse af bestyrer (P700-07)

Du skal vedlægge følgende dokumenter:

Ansættelseskontrakt for bestyreren

Dokumentation for identitet for bestyreren (kopi af pas eller kørekort)

 

Fornyelse af alkoholbevilling for personer (P700-08)

Du skal vedlægge følgende dokumenter:

Dokumentation for identitet (kopi af pas eller kørekort)

Seneste årsopgørelse

 

Fornyelse af alkoholbevilling for selskaber, foreninger, fonde mv. (P700-09)

Du skal vedlægge følgende dokumenter:

Dokumentation for identitet for ansøger, direktion og bestyrelse (kopi af pas eller kørekort)

Seneste årsregnskab/årsrapport

Ny bestyreransøgning selvom det er den samme bestyrer som hidtil (blanket P700-07)

 

Anmeldelse af ændring af direktion og bestyrelse (P 700-18)

Du skal vedlægge følgende dokumenter:

Udskrift fra Erhvervsstyrelsen eller ændring af direktion eller bestyrelse anmeldt til foreningsregistret

Dokumentation for identitet på de tiltrædende medlemmer af direktion eller bestyrelse (kopi af pas eller kørekort). Herudover vielsesattest hvis giftenavn benyttes

 

Drifts- og likviditetsblanket (P700-06)

Du skal vedlægge følgende dokumenter:

Dokumentation for udgifter og indtægter, herunder løn, varesalg, drift mm.