Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Kørekort og beviser forlænges

Gyldighedstiden på en række kørekort og beviser forlænges under corona krisen.

For at sikre vareforsyningen er der udstedt en bekendtgørelse, som forlænger gyldighedstiden på en række kort og beviser inden for vejtransportområdet.

Gyldighedstiden på følgende kategorier af kørekort, samt beviser som udløber i perioden 1. marts til 30. april 2020 forlænges til den 31. august 2020:

 • Kørekort udstedt i medfør af bekendtgørelse om kørekort til nedenstående kategorier, samt på et kørekort til erhvervsmæssig personbefordring
  • C 1
  • C1/E
  • C
  • C/E
  • D1
  • D1/E
  • D
  • DE
 • Chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport
  • Uddannelsesbevis til fører af køretøjer til vejtransport af farligt gods udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
  • Sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

 

Kilde: Færdselsstyrelsen. 

Læs mere om færdselsstyrelsen tiltag på deres hjemmeside