Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Der er sket ændringer i din lægepraksis Vorbasse Lægehus

Her kan du se hvad det kommer til at betyde dig som er tilknyttet som patient i klinikken.

Der er sket ændringer i din lægepraksis  Vorbasse Lægehus

Lægerne i Vorbasse
Gl Grenevej 4
6623 Vorbasse

 

 • Læge Claus Probst Jacobsen ophører som praktiserende læge pr. 1. januar 2022.
 • Praksisandelen overtages af læge Brintha Jeyaratnaganthan (født 19.11.82 – ny læge).

 Hvis du vil beholde Lægerne i Vorbasse, kan skal du ikke foretage dig noget.

Praksis består af lægerne:

Jens Søndergaard Jensen

Marianne Zeberg Thorup

Didde Caspers Juul

Brintha Jeyaratnaganthan

 

Kan jeg skifte læge gratis, hvis jeg ønsker?

 • Hvis du vil vælge en anden lægepraksis, har du ret til dette, uden betaling af gebyr for nyt sundhedskort. Dette skal ske senest 2 måneder fra ændringen.
 • Der udsendes nye sundhedskort til dig som patient, med orientering om ændringen. 
 • Dit nye sundhedskort vil blive sendt til dig med posten. Dit gamle kort skal herefter klippes itu.

 

Kan jeg skifte læge gratis, hvis jeg ønsker?

 • Ja, du har ret til gratis lægeskift. Dette skal ske senest 2 måneder fra ændringen dvs. januar og februar måned 2022.

 

Hvad gør jeg hvis jeg ønsker at skifte læge før og godt vil betale for det?

 • Du kan på borger.dk eller sundhed.dk se hvilke læger, du har mulighed for at blive tilmeldt.

Her kan du skifte læge elektronisk.

Her finder du en oversigt over praktiserende læger i Billund Kommune, via sundhed.dk

Hvad med min journal?

 • Din journal vil automatisk blive overført til din fremtidige læge.
 • Hvis du ikke ønsker din journal overdraget til din nye læge, kan du i forbindelse med dit lægevalg afkrydse: "Min læge skal ikke have overdraget journal".
 • Din journal vil herefter blive overført til Sundhedsstyrelsen ved embedslægeinstitutionen i regionen til forsat opbevaring.

 

Vælg læge

Du har altid mulighed for at skifte læge, og du kan frit vælge en læge eller klinik, der har åbent for tilgang af nye patienter.

I Find behandler på sundhed.dk kan du se, om en læge har åbent eller lukket for tilgang.

Lægevalg og flytning
Når du flytter, kan du enten beholde din læge eller gratis vælge en ny læge, som har åbent for tilgang af patienter.

Du kan vælge læge på ny, hvis du:
 • flytter 5 km væk fra din nuværende læge og bor i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune (hovedstadsområdet).
 • flytter mere end 15 km væk fra din nuværende læge og ikke bor i hovedstadsområdet.

Det er desværre ikke altid muligt at vælge en læge med lukket for patienttilgang via selvbetjeningen. Så hvis du ønsker at vælge en læge, der har lukket for patienttilgang og er længere væk end 15/5 km fra din nye bopæl, skal du kontakte din bopælskommune for at få hjælp med lægevalget. Vær opmærksom på at valg af læge med lukket for patienttilgang kan kræve accept fra lægen. 

Regler for hjemmebesøg

Du kan få sygebesøg i hjemmet, hvis lægen skønner det er nødvendigt.

Valg af læge på plejehjem eller bosted

Hvis dit plejehjem eller bosted (§ 108 institution) har en fast tilknyttet læge, har du mulighed for at vælge denne læge, selv hvis lægen har lukket for tilmelding af nye patienter.

Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har lukket for tilmelding, skal du kontakte kommunen for at blive tilmeldt lægen.

Hvis plejehjemmets eller bostedets faste læge har åbent for tilmelding af nye patienter, eller du ønsker at vælge en anden læge end den fast tilknyttede plejehjemslæge, kan du vælge læge digitalt her på borger.dk.

Hvordan skifter jeg læge?

Du skal skifte læge digitalt, og du kan skifte læge digitalt for dine børn, indtil de fylder 15 år.

Her kan du få hjælp i Billund Kommune

Borgerservice på Magion Biblioteket, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted

Borgerservice på Billund Bibliotek, Hans Jensensvej 6,7190 Billund

Husk at du tidsbestilling, når du skal besøge Borgerservice.

Klik har for at bestille tid eller ring på tlf: 79 72 70 15.

Valg af læge for børn under 15 år

Børn under 15 år har som udgangspunkt samme læge/klinik som deres forældre (eller værge).

Har I som forældre fælles forældremyndighed og fælles bopæl, men hver jeres læge/klinik, kan I selv beslutte, hvilken af disse læger/klinikker jeres barn skal være tilmeldt.

Hvis I har hver jeres bopæl, har børnene som hovedregel samme læge som den af jer, hvor børnene er bopælsregistreret. 

Hvis I som forældre skifter læge, fx i forbindelse med flytning, vil jeres børn automatisk få den samme læge, som I vælger.

Hvordan skifter jeg læge, når jeg bliver 15 år

Når du fylder 15 år, kan du vælge en anden læge, end den dine forældre har valgt til dig.

 • Det er gratis at skifte læge i den måned, du fylder 15 år og i måneden efter. Herefter koster det 215 kr. (2022)
 • Du skal have NemID/MitID for at skifte læge.

Fra du fylder 15 år, gælder desuden:

 • Dine forældre kan ikke længere skifte læge for dig digitalt. Hvis du ønsker dine forældres hjælp til lægeskift, skal de gå på borgerservice og vise gyldig legitimation, samt en fuldmagt fra dig til lægeskiftet.

Hvad koster det at skifte læge?

Det er gratis at skifte læge, hvis:

 • din nuværende læge lukker sin praksis
 • din nuværende læges praksis deles i flere
 • du skifter læge i forbindelse med en flytning
 • du bliver 15 år og ønsker at skifte læge

Ellers koster det 215 kr. (2022), at skifte læge.

Gratis lægeskift er først gennemført, når du har fået information via eBoks eller fysisk brev fra region eller kommune om lægeskiftet. 

Tilmeld dig NemSMS

NemSMS er en service til dig, så du ikke glemmer dine aftaler med det offentlige.

Tilmeld dig NemSMS

Det er gratis at tilmelde sig og modtage NemSMS. Du tilmelder dig ved at logge på Digital Post under Menu og Tilmelding. Her finder du NemSMS. Ved tilmeldingen skal du skrive dit mobiltelefonnummer og acceptere vilkårene.

Når du accepterer vilkårene, giver du tilladelse til, at alle offentlige myndigheder, der anvender NemSMS, kan sende dig sms-påmindelser – fx forud for en undersøgelse på et hospital. Nogle hospitalsafdelinger kan desuden tilbyde at oprette dig som NemSMS-modtager.

Læs mere om, hvordan du bruger NemSMS

Find læger og andre behandlere på sundhed.dk

På sundhed.dk kan du finde de praktiserende læger i Danmark, som du kan vælge, og bl.a. se:

 • lægens træffetider
 • lægens køn og alder
 • om lægen tager imod nye patienter
 • hvilke læger der ligger tættest på din adresse
 • om der er handicapvenlige adgangsforhold
 • lægens tilbud om elektronisk konsultation, tidsbestilling og receptfornyelse
 • på sundhed.dk finder du også øvrige behandlere i det offentlige sundhedsvæsen, fx fodterapeuter, ergo- og fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, tandlæger, tandplejere med flere.

Få overblik over dine konsultationer

På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen.

Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003. Oplysningerne er tilgængelige ca. to måneder efter behandlingen.