Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Sundhedskort

Sundhedskortet giver dig ret til sundhedsydelser. Du kan bestille et nyt sundhedskort på denne side.

Hvem kan få et sundhedskort?

Alle, der er tilmeldt folkeregistret i Danmark, er omfattet af den offentlige sygesikring og får et sundhedskort.

 • Sundhedskortet skal medbringes, når du er ved lægen, på sygehuset, hos kommunen og en række andre steder.
 • Du skal bestille nyt sundhedskort digitalt.
 • Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice.
 • Du kan også bestille et nyt sundhedskort til dit hjemmeboende barn, indtil det fylder 18 år. Er du over 15 år, kan du selv bestille et nyt sundhedskort. Det kræver, du har NemID eller MitID.

Vigtigt - til dig der skal på ferie til udlandet

Fra d. 1. august 2014 dækker dit gule sundhedskort ikke længere, når du rejser på ferie i udlandet. Årsagen er, at er kommet nye regler for rejsesygesikringen.

Hvis du bestiller dit blå EU-sygesikringskort nu, kan du forvente at få det inden for to uger. 

Det blå EU-sygesikringskort er gratis og dækker dig på rejser inden for Europa, dog med lidt andre regler end det gule sundhedskort.

Fx dækkes du på lige vilkår som indbyggerne i det land, du rejser i. Det betyder fx, at du kan risikere at skulle betale noget af behandlingen selv.

Hvis du vil være helt sikker på, at du får alle udgifter dækket hvis uheldet er ude, skal du tegne en privat rejseforsikring.

Her kan du bestille dit blå EU-sygesikringskort.

Sådan bestiller du et sundhedskort

 • Du skal benytte selvbetjeningsløsningen nedenfor for at bestille sundhedskort.
 • Du ska have NemID eller MitID når du benytter selvbetjeningsløsningen.
 • Sundhedskortet er blandt de selvbetjeningsløsninger, der er obligatoriske.
 • Hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet på grund af fx handicap, sprogvanskeligheder eller ikke er så god til edb, så kan du kan du få hjælp i Borgerservice på Magion Biblioteket eller Billund Bibliotek.

Klik her for at bestille tid til Borgerservice.

 

Hvad er et sundhedskort?

Sundhedskortet er navnet for det gule sygesikringsbevis, og det giver dig ret til sundhedsydelser. På kortet står dit navn, cpr-nummer og kontaktoplysninger til din læge.

Sundhedskortet skal medbringes, når du er ved:

 • læge
 • speciallæge
 • tandlæge
 • tandplejer
 • fysioterapeut
 • fodterapeut
 • kiropraktor
 • psykolog
 • apotek
 • sygehus
 • kommunen

Hvem får et sundhedskort?

Alle med bopæl i Danmark er omfattet af sundhedsloven og får et sundhedskort.

Bestil nyt sundhedskort (sygesikringsbevis)

Du skal bestille nyt sundhedskort digitalt.

Du kan også bestille et nyt sundhedskort til dit hjemmeboende barn, indtil det fylder 18 år.

Er du over 15 år, kan du selv bestille et nyt sundhedskort. Det kræver, du har NemID/MitID.

Hvad koster et nyt sundhedskort?

Selvbetalt nyt sundhedskort

Det koster 215 kr. (2022), at få et nyt sundhedskort, bl.a. hvis:

 • sundhedskortet er blevet væk
 • sundhedskortet er under 4 år gammelt og ødelagt
 • du ønsker at skifte læge eller sikringsgruppe
 • du skifter navn, og navneskiftet ikke sker i forbindelse med indgåelse af ægteskab - i nogle kommuner kan det dog også være gratis for andre, der skifter navn . 

I de fleste kommuner betaler du dit nye sundhedskort med Visa/Dankort. Hvis du ikke har et Visa/Dankort, skal du kontakte din kommune for at finde ud af, hvordan du betaler for dit nye sundhedskort.

Gratis nyt sundhedskort

Det er gratis at få et nyt sundhedskort, hvis:

 • det er det første sundhedskort der udstedes til dig
 • du overgår fra hvilende sikret, fx når du ophører med værnepligt
 • du flytter til ny adresse
 • din læge lukker sin praksis eller din læges praksis deles i flere
 • du skifter navn ved ægteskab. Bemærk at navneskiftet skal ske i forbindelse med vielsen, dvs. senest 3 måneder efter vielsesdatoen. I nogle kommuner kan det også være gratis ved navneskifte af andre grunde.
 • et barn under 15 år skal have nyt sundhedskort, fordi den af forældrene eller værge, som barnet følger, skal have ændret oplysningerne i sit sundhedskort.
 • du bliver 15 år og ønsker at skifte læge (kun gratis hvis lægeskiftet sker senest i måneden efter din 15 års fødselsdag)
 • hvis du ændrer cpr-nummer
 • sundhedskortet er over 4 år gammelt, og der er brud eller revner i kortet
 • der er en defekt ved magnetstriben, der ikke skyldes forkert opbevaring eller brug af kortet.

Du får automatisk tilsendt et nyt sundhedskort, medmindre kortet er i stykker/eller der er en defekt ved magnetstriben. Her skal du selv henvende dig til din kommune, som kan bestille et nyt kort til dig.

Midlertidigt sundhedskort

Det tager normalt omkring to uger at få et nyt sundhedskort. Kommunen kan dog i særlige tilfælde udstede et midlertidigt dokument, hvis du har brug for det. Det koster ikke noget.

Få overblik over dine konsultationer

På sundhed.dk kan du få overblik over besøg, som du har haft hos praktiserende læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapeut m.fl. Oversigten viser de besøg, hvor det offentlige har ydet helt eller delvist tilskud til behandlingen. Du kan se oplysninger om konsultationer tilbage fra 2003.

Tilmeld dig NemSMS

NemSMS er en service til dig, så du ikke glemmer dine aftaler med det offentlige.

Tilmeld dig NemSMS

Det er gratis at tilmelde sig og modtage NemSMS. Du tilmelder dig ved at logge på Digital Post under Menu og Tilmelding. Her finder du NemSMS. Ved tilmeldingen skal du skrive dit mobiltelefonnummer og acceptere vilkårene.

Når du accepterer vilkårene, giver du tilladelse til, at alle offentlige myndigheder, der anvender NemSMS, kan sende dig sms-påmindelser – fx forud for en undersøgelse på et hospital. Nogle hospitalsafdelinger kan desuden tilbyde at oprette dig som NemSMS-modtager.

Læs mere om, hvordan du bruger NemSMS:

Min sundhedsjournal

På sundhed.dk samler sundhedsjournalen dine sundhedsdata i et overblik, der giver hurtig adgang til dine seneste personlige oplysninger. Sundhedsjournalen viser data fra forskellige kilder om din medicin, journaler fra sygehus og egen læge, laboratoriesvar, dine behandlinger på sygehuse samt evt. donorregistrering og livstestamente.

Hvis du vil klage

Hvis du vil klage over kommunens afgørelse om det gule sundhedskort eller gruppeskift, skal du sende klagen til Styrelsen for Patientsikkerhed inden fire uger efter, du har modtaget afgørelsen fra kommunen.