Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Personligt tillæg

Du kan søge om at få et personligt tillæg, hvis du er pensionist og særligt vanskeligt stillet økonomisk. Du skal ansøge kommunen om personligt tillæg.

Hvad er et personligt tillæg?

  • Det kan fx. være den udgift, der er tilbage efter tildeling af helbredstillæg ved køb af medicin, briller eller fodbehandling.
  • Det kan også være udgifter til flytning eller nødvendige fornyelser til hjemmet.
  • Det er kommunen, der bestemmer, hvad der ydes personligt tillæg til.

Hvordan får jeg personligt tillæg? 

  • Du skal henvende dig til Borgerservice.
  • Hvis du bor i udlandet skal du benytte nedenstående selvbetjeningsydelse.

Klik her for at bestille tid til Borgerservice.

Vil du vide mere

Nedenfor kan du læse mere om de regler, der er for at kunne ansøge om personligt tillæg.


Penge

Hvordan får jeg et personligt tillæg?

Du skal ansøge kommunen om personligt tillæg.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

Hvem kan jeg kontakte på kommunen om personligt tillæg?

Har du spørgsmål til personligt tillæg kan du kontakte:

Voksenstøtte

Tlf: 7972 7400

Kan jeg få personligt tillæg?

Du kan søge kommunen om personligt tillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003. Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

Kommunen foretager en konkret vurdering af dine samlede økonomiske forhold, når den vurderer, om du kan få personligt tillæg. I vurderingen indgår din formue, den sociale pension og alle andre indtægter.

Kommunen vurderer din formue og indtægt i forhold til den udgift, som du ønsker dækket af det personlige tillæg.

Kommunen kan anvende vejledende formuegrænser og rådighedsbeløb, når den vurderer, om du er i en økonomisk vanskelig situation.

Bor du i udlandet, skal du kontakte Udbetaling Danmark for at søge om personligt tillæg.

Hvor meget kan jeg få i personligt tillæg?

Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Et personligt tillæg kan dække udgifter, som kommunen vurderer er rimelige og nødvendige. Det kan fx være udgifter til betaling af briller, tandbehandling og diætkost, som du ikke kan få dækket af andre former for tillæg.

Har du ikke boet i Danmark hele dit liv, modtager du måske en lavere pension, en såkaldt brøkpension. Du kan søge om et personligt tillæg til at få dækket et ekstra behov for hjælp.

Du betaler ikke skat af det personlige tillæg.

Kan jeg få tillæg ud over personligt tillæg?

Måske kan du få andre tillæg ud over det personlige tillæg. Fx:

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, skal du klage til kommunen inden fire uger. Afgørelsen skal så genvurderes inden fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du er uenig i Udbetaling Danmarks afgørelse om personligt tillæg i udlandet. Klagen skal sendes til Udbetaling Danmark, som skal modtage din klage senest fire uger efter, du har modtaget afgørelsen. Udbetaling Danmark skal herefter vurdere afgørelsen igen og sender sagen videre til Ankestyrelsen, hvis du ikke får ret i din klage.