Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Førtidspension

Hvem kan få førtidspension? Hvordan får jeg det? Hvis jeg har spørgsmål, hvem skal jeg så henvende mig til? Find ud af meget mere om førtidspension her.

Hvem kan få førtidspension?

 • Du kan få tilkendt førtidspension, hvis din arbejdsevne er varigt nedsat.
 • Du må gerne arbejde i et vist omfang ved siden af pensionen.
 • Du kan have ret til førtidspension, fra du er fyldt 40 år, og indtil du når folkepensionsalderen.
 • Hvis du er under 40 år, har du kun i ganske særlige tilfælde ret til førtidspension.

Hvordan kan jeg få førtidspension?

 • Det er en rådgiver i Jobcenteret fra kommunen, som afgør, om du kan få førtidspension.
 • Hvis du får tilkendt førtidspension, giver kommunen automatisk besked til Udbetaling Danmark, som kontakter dig om beregninger og udbetalinger af din pension.

 

Hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af førtidspension

Er det Udbetaling Danmark, du skal kontakte.

Du kan kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 61 eller sende en postmeddelelse med digital post til Udbetaling Danmark.

 

Hvem udbetaler min førtidspension?

Fra 1. marts 2013 er det ikke længere din kommune, men Udbetaling Danmark, der udbetaler folkepension og førtidspension.

Det er derfor Udbetaling Danmark du skal kontakte hvis du har spørgsmål om:

 • Folkepension
 • Førtidspension
 • Ældrecheck
 • Varmetillæg
 • Boligstøtte
 • Hvor meget du må arbejde ved siden af din førtidspension
 • Hvad det betyder for din udbetaling, at du bliver samlevende, gift eller skilt

 

Hvor finder jeg ud af noget mere om førtidspension?

I 2003 kom der nye regler for førtidspension, så man nu skelner mellem førtidspension efter nye og gamle regler.

Nedenfor kan du læse om den nye og gamle ordning for førtidspension. Her får du svar på mange af de spørgsmål, du sikkert har omkring førtidspension.

Førtidspension - nye regler

Førtidspension - gamle regler

 

Hvem tilkender personlige tillæg og helbredstillæg?

Der findes en række sociale ydelser, som kan hjælpe dig i en situation, hvor du formentlig oplever en indtægtsnedgang.

Det er kommunen, der tilkender og udbetaler personligt tillæg, helbredstillæg og udvidet helbredstillæg.

Læs mere om  helbredstillæg her.

Læs mere om personlige tillæg her.

 

Kan jeg få førtidspension?

Førtidspension kan være en mulighed, hvis du er fyldt 40 år og din arbejdsevne er varigt og så væsentligt sat ned, at du ikke kan arbejde i et almindeligt job eller i et fleksjob. Hvis du er under 40 år, kan du kun i særlige tilfælde få tilkendt førtidspension.

Du er ikke berettiget til førtidspension, hvis du kun mister din arbejdsevne i en periode, eller hvis du kan forbedre din arbejdsevne gennem en beskæftigelsesrettet indsats, behandling el.lign.

For at få førtidspension skal du også opfylde krav til din bopæl og dit statsborgerskab.

Kommunen vurderer, om du har ret til førtidspension

Det er kommunen, der vurderer, om du har ret til førtidspension. Du skal som udgangspunkt have deltaget i et ressourceforløb først. I vurderingen ser kommunen på en række forhold, fx din uddannelse, din erfaring fra arbejdsmarkedet og dit helbred.

Til brug for vurderingen af din arbejdsevne laver kommunen en rehabiliteringsplan i samarbejde med dig. Planen beskriver bl.a. dine ressourcer og muligheder i forhold til krav, der stilles på arbejdsmarkedet.

Kontakt kommunen, hvis du vil vide mere om førtidspension.

Hvis du vil klage

Kommunen træffer afgørelser om førtidspension. Er du uenig med kommunens afgørelse, kan du klage over den til Ankestyrelsen. Du skal sende klagen til kommunen, som sender den videre til Ankestyrelsen.